Expressräddning | Hårddiskkrasch | Dataförluster | Ibas

den 10 mars 2017 av Åke Ljungqvist

Många företag är fullständigt beroende av sina datasystem i sin dagliga produktion. När dessa system kraschar kan stilleståndstiden i vissa fall få katastrofala konsekvenser för företagets ekonomi. Driftstopp är förlorade pengar och om stilleståndstiden är för lång riskerar företaget konkurs.

Ibas har sett detta hända många gånger under sina 40 år i dataräddningsbranschen.

Vi ska ta en närmare titt på de tre senaste tillfällena

En bredbandsleverantör raderar 2 TB med virtuell data som är i dagligt bruk. Tre dagar senare levererar vi ett återuppbyggt system. Tre dagar av nedringda kundcenter och missnöjda kunder var äntligen över.

Ett konsultföretag fick problem med strömförsörjningen till deras RAID-system. Störningar i strömförsörjningen hade förorsakat skada på 2 diskar, vardera med 500 GB data. Systemleverantören gav lyckligtvis upp utan att förorsaka mer skada och vi fick gå in och göra en expressräddning. All data rekonstruerades och företaget var igång igen fyra dagar senare.

En vecka, precis innan det var dags för helg, fick en reklambyrå ett oväntat strömavbrott och deras virtuella lagringssystem kom inte upp igen. Tidigt nästkommande vecka hade de deadlines för olika kunder uppradade, som åter beställt reklamplats i olika medier. Tid är avgörande. Då allt tydde på logiska problem i lagringssystemet kopplade sig Ibas ingenjörer till systemet via vår remote-tjänst. Detta är det absolut snabbaste sättet att rekonstruera data på, men det är av största vikt att det inte är fysiska fel på hårddiskarna. Ett remote- jobb utförs över en säker internetförbindelse. Från labben kunde ingenjörerna reparera VMFS volymen, få tillgång till de virtuella diskarna och därefter extrahera filerna. Allt var avklarat innan helgens slut och ingen kund märkte ens av problemet.

Stor kunskap och kompetens är därför helt avgörande om du upplever kritiska dataförluster. Du måste veta vad du ska göra och förhoppningsvis har du utarbetat en incidenthanteringsplan i förväg, innan katastrofen är ett faktum. Riktiga förstahandsåtgärder är ofta helt avgörande. Om du kontaktar systemleverantörer måste du försäkra dig om att de vet vad som behöver göras och i rätt ordning. Ställ frågor och ring gärna oss samtidigt som leverantören kontaktas. Tillsammans kan vi tolka problemet och hitta den säkraste och effektivaste lösningen. Det är gratis att rådfråga oss och du kan tala med ingenjörer dygnet runt, året om.

Trevlig helg!

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!