Lagringtrender 2017

den 14 mars 2017 av Åke Ljungqvist

Ibas har varit en pionjär, men samtidigt en innovatör inom datarekonstruktion av allt från enskilda hårddiskar till komplexa datalagringslösningar i snart 40 år. Vi har varit framme med teknologin och vi menar också att sitta inne med god kunskap om vad vi kan förvänta oss framöver.

Gamla lagringsteknologier ersattes av nya, men hittills har vi inte sett en skyddssäker teknologi som inte kan förorsaka dataförlust.

Gemensamma trender

När vi letar efter några gemensamma trender i kristallkulan ser vi att flashbaserad lagring kraftigt har vuxit, adoption i hyperkonvergerad lagring och spridning av ransomware är mest tydliga. Det är trender som helt säkert kommer sätta en prägel på de nästkommande åren.

Framöver kommer det ske mycket inom datacentralsteknologin, kryptering blir vanligare för alla och företagen får ännu större fokus på informationssäkerhet.

Flash/SSD-teknologin fortsätter att växa

Alla våra personliga lagringsmedier blir mindre samtidigt som mer data kan lagras. Detsamma sker med lagring inom företagen. Flash fortsätter att snabbt förändra marknaden, men så länge SSD-kostnaden är högre än traditionell lagring kommer företaget satsa på hybridlösningar. De sista två åren har vi totalt="" i alla våra 19 länder sett en 239-procentig ökning på hybrider som kommer in till våra recovery-labb. Alltså ingen felfri lagring, men man får en läsning som är billig, snabb, med mer lagringsplats som samtidigt använder mindre ström.

Hyperkonvergerad lagring fortsätter att stiga

Vi spådde redan 2016 att denna teknologin kommer påverka datarekonstruktionsvärlden.

Dessa komplexa system är uppbyggda att rädda data ifrån. Data är fullt integrerat och det är inte möjligt att få sektortillgång på hårddiskarna. Det är själva pre-systemkonfigurationen med disk, SSD eller Flash cache, eller frånvaro av systeminfo, som är typiska orsaker till utmaningarna. Ofta måste vi skräddarsy och utveckla nya lösningar för att läsa ut data. Fastän utmaningarna du får vid dataförlust, kommer kostnadsfördelarna, skalbarheten och med effektiv lagring boosta teknologin ytterligare.

Ransomeware fortsätter att växa

Världen har verkligen fått erfara vilka skador malware, och speciellt ransomeware, kan skapa för både företag och privatpersoner. Många upplever dessa försöken som det vanligaste och farligaste trasslet de står inför. Vi tror också på en fortsatt framväxt och vi jobbar dagligen med att knäcka de olika krypteringarna som utvecklas. Vi har i dagsläget lösningar på 55 varianter, och om du blir träffad bör du ringa vårt kundcenter för gratis vägledning. Om du har slagit av strömmen kan du har stoppat krypteringen. Då kan det vara områden på hårddisken som inte är smittade.

Framöver är det också många som nu förväntar sig de första angreppen på de nya smartprodukterna som kontinuerligt lanseras, exempelvis wearables. Dessa produkter har inte någon form av säkerhet inbyggd.

Högkvalitetskrypering blir standard

Vi ser också en ökning i antal hårddiskar som är kryperade när de kommer in till våra labb. Detta är inte bara diskar från myndigheter, finans- eller hälsoföretag. De flesta organisationer beskyddar nu sin mest känsliga data med kryptering. Ofta skapar krypteringen merarbete om data har gått förlorad.

Färdigheter inom informationssäkerhet blir viktigare

Vi ser flera signaler på att fokus på informationssäkerhet förstärks i många verksamheter. Drivande blir EU:s nya integritetslag som träder i kraft nästa år. Dataläckage från Yahoo och andra förstärker bara arbetet. Vi hör ofta att företag är bekymrade över hur de kan förhindra att data måste sändas ut från verksamheten eller landet i eventuella disaster-recovery-scenarion. Som en konsekvens får vi frekvent förfrågningar på remote eller onsite-recovery-lösningar.

Photo Copyright: www.pexels.com/ CC0 Licence

 

 

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!