Ibas Ontrack | Dataräddningsblogg | Kryptering av USB

den 31 januari 2018 av Åke Ljungqvist

De blir hela tiden fysiskt mindre, kan lagra mer data och med USB 3.0 är de även snabbare. Det är på det stora hela förbättringar, men storleken på stickan gör att den lätt tappas bort.

Nyligen fick vi in ett USB minne som var upphittad på gatan. Frågan här var om vi kunde lista ut vem som ägde det. För att inte bli utsatta för virus kopplades stickan till en fristående PC, för att sedan kunna hämta mängder av känslig information såsom scanning av körkort, låneansökan, banktransaktioner, lönespecifikationer, pensionsberäkningar och bilder.

Vad lär vi oss av detta?

Kryptera alltid dina externa minnen antingen med hjälp av gratisversioner från nätet eller genom att använda inbyggda lösningar när du köper dem.

Lösningar från internet: 1. VeraCrypt. Detta är efterföljaren till TrueCrypt som fungerar på Windows, OSX och Linux.

Efter nedladdning följer du bara denna instruktion:

  • Klicka på "CreateVolume"
  • Välj "Encrypt non-system Partition/Device"
  • "Next"
  • "SelectDevice", här väljer du din enhet och bestämmer ett lösenord
  • Nu är minnet krypterat. Och du öppnar igen via lösenord iVeraCrypt.
  1. Om du har en PCmed "Ultimate", "Pro" eller "Enterprise" version kan du använda de inbyggda lösningarna. Den mest välkända - Bitlocker - är inkluderat i Windows 7, 8 och 10 (med undantag av hemmaversionen). Följ gärna instruktionerna.

Dessa två exempel är de bästa lösningarna för jobbet – och de är gratis.

Men experterna är inte eniga om allt. Hardwarekrypteringen med ett mindre tangentbord är nog ännu säkrare. Men du ska veta att ingen klarar att rekonstruera data som är krypterade med sådan teknik.

Råd för kryptering

  • Tappa inte krypteringsnyckeln
  • Gör en extra kopia av innehållet påminnet
  • Förvara minnet och nyckeln på olika ställen
  • Gör en säker radering av data från minnet när det inte ska användas längre

Dessa råd fick även den rättmätige ägaren av det upphittade USB-minnet ta del av när hen, lite skamset, men ändock tacksamt hämtade upp det fullt fungerande minnet på ett av våra labb.

Picture copyright: Maik Schwertle  / pixelio.de

https://www.pixelio.de/media/701247

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!