Hur skyddar du din virtuella miljö?

den 27 januari 2017 av Åke Ljungqvist

Gartner kungör nu den virtuella teknologin som fullvuxen.

Över 10 år har gått sedan denna teknologi blev lanserad. Virtualiseringstrenden har pekat uppåt och virtuell lagring växte under det senaste året med 6 % och är nu värd hela 5,6 miljarder USD. Men nu är toppen nådd; experterna förutspår en flackare tillväxt under de kommande åren.

Idag har det flesta större verksamheter till olika grad virtuella servrar, vissa är uppe i 75 % täckning. Teknologin har definitivt blivit mainstream.

Detta förklarar också varför Ibas ser en ökning av jobb med virtuella system, gärna med kombinationer av deduplicering, hyper-converged lagring och RAID. Alla med många informationslager som våra experter måste gräva sig igenom för att kunna ge bra resultat på de havererade systemen.

Vi ger dig 6 tips för hur du kan skydda dina virtuellt lagrade filer från att gå förlorade:

  1. Använd riktigt backupprogramvara!

Det finns en rad backuplösningar som kan användas på virtuella filer. Vissa kan användas med både VMware och HyperV-lösingar, men det är sekundärt. Det viktigaste du måste bedöma och värdera är tiden det tar att rekonstruera virtuella maskiner (VM) från backupen. Bra lösningar klarar att återupprätta från backup samtidigt som filerna överförs tillbaka till huvudsystemet.

  1. Snapshot är inte backup!

Du ska alltid ta backup om du är beroende av att dina data ska var tillgänglig efter ett haveri. Snapshot är ett bra supplement för att fånga ändringar mellan backupintervallerna. Om du ska använda snapshot kan du inte göra det som en påbyggnadsmetod. Vi har sett experter som lyckats skapa 6-7 lager med snapshot, något som reducerar ytan, men har i större grad orsakat fel. Tänk även på att snapshot aldrig kan fixa fel på ett VMFS eller på en fysisk server.

  1. Lagra inte backup och VM på samma system

Lagrar du backup och aktiva VM:s på samma fysiska system får du problem om någonting klickar. Om en backup felar med ett aktivt system kommer sannolikt backupdata att skrivas över. Det är även förnuftigt att ta flera backupkopior och säkerheten ökas ytterligare om du dessutom lagrar dessa på olika platser.

  1. Blanda inte många virtualiseringslösningar!

Om du använder VMware och HyperV-lösningar är det stor sannolikhet för fel i framtiden. Ett exempel är ett VMware-system på ett SAN som blir utvidgat med ett nytt SAN som även används av HyperV. Det bästa är att hålla sig till en virtualiseringsplattform. För komplexa system ökar sannolikheten för en framtida krasch, samtidigt som kostnaden för att rekonstruera data också ökar.

  1. Sätt dig in i vad teknologin faktiskt gör i ditt system!

I virtualiseringsvärlden har du tillgång till många teknologier; till exempel "Thin Provisioning" - en teknologi som ger dig just precis den lagringsplats du behöver för ögonblicket. När du behöver expandera allokerar du efter behov. Men nackdelen är att du måste stoppa systemet omedelbart om du får ett fel. Det är fullt möjligt att andra virtuella hårddiskar som opererar i samma lagringsområde kommer börja lagra data i det område som frigörs. Att rekonstruera data i dessa scenarion är väldigt komplicerat. Därför måste du veta vad teknologin gör med dina data.

  1. Tänk över och planera användandet av VM!

Det är viktigt att vara på det klara med att virtualisering och VM inte är felfria. Därför bör du fundera innan du lägger ut känslig data i virtuella miljöer. Vissa applikationer har en hög grad av input/output och passar bättre på fysiska servrar. Förhandsplanering är nyckeln till att undgå dataförluster. En av de viktigaste orsakerna till fel är en konsekvens av att layouten på den virtuella servern och lagringsbehovet är otillräckligt. Brist på dokumentation av uppbyggnaden av VM, virtuell server och förbindelser till applikationer och känslig data förlänger tiden och ökar kostnaderna om du behöver hjälp av experter för att återupprätta systemen.

Copyright på bild: Martina Taylor / pixelio.de

 

 

 

 

 

 

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!