Datakrasch | Hur mycket kan räddas? | Dataräddning |

den 7 juni 2022 av Ontrack-teamet

IBM Storwize Data Recovery

Dina data är otroligt viktiga och på Ibas Ontrack kommer vårt erfarna team av tekniker alltid att göra vad de kan för att återställa de data du behöver om något går fel. Det finns några faktorer som påverkar våra chanser att återskapa data från en enhet, och därför hur mycket data vi kan få tillbaka till dig.

Vad sker under en dataräddning?

Här på Ibas Ontrack använder vi en enkel process i fyra steg när vi återställer dina data:

 • Rådgivning - vi pratar med dig för att kunna presentera det mest kostnadseffektiva förslaget på dataräddning och servicenivån utifrån dina behov.
 • Felsökning - när våra erfarna tekniker tagit emot din enhet felsöks den gratis. Sedan får du ett fast pris på nästa steg.
 • Dataräddning - när vi har fått ett godkännande från dig så räddar våra tekniker dina data. Tiden det tar beror på vilken servicenivå du valt och arbetets komplexitet.
 • Leverans - när dina data har räddats levererar vi dem till dig.

  Under hela arbetets gång är vi öppna och ärliga, vi har inga dolda avgifter och vi arbetar i enighet med det vi kommit överens om med dig för att återställa de data som vi konstaterat att vi kan rädda.

  Vilka faktorer påverkar möjligheterna att rädda data?

  Det finns några saker som kan påverka hur mycket data vi kan återskapa från din lagringsenhet, men den viktigaste är skadans omfattning och typ.

  Fysiska åverkan, som efter översvämningar, bränder eller om enheten ramlat i backen, orsakar ofta särskilda problem när man ska rädda data. Om en hårddisk som råkat ut för en vattenskada inte omgående hanteras korrekt kommer situationen förvärras och det kan bli omöjligt att rädda innehållet. Detsamma gäller efter brandskador.

  En annan inverkan på chanserna att rädda data är om du, eller någon annan, redan har försökt att göra saker på egen hand. Även om detta verkar vara en billigare lösning kan det, om det görs på fel sätt, ha en negativ inverkan på möjligheterna att i efterhand rädda data hos ett professionellt labb. Vi rekommenderar alltid att man ber om råd från en erfaren person som kan bedöma situationen och ge goda råd kring de olika alternativen du har. Detta kostar ingenting men du kan både öka dina chanser och spara pengar genom att göra rätt från början.

  Kan mina data återställas efter en naturkatastrof?

  Om du eller ditt företag har drabbats av en naturkatastrof och förlorat data under denna olyckliga händelse gör vi vårt bästa för att hjälpa till. Det beror på skadans omfattning om vi kan återskapa de data du behöver, men om du kontaktar oss kommer vi att samarbeta med dig för att se om en lösning kan hittas.

  Hur mycket data kommer att återställas?

  Mängden data som vi kan återskapa beror på skadans omfattning och vilka data som behövs. Det viktigaste för oss är att rädda de data du behöver, och alla andra data som vi kan få fram åt dig är en bonus. Därför ber vi dig att vara specifik om vilka data du behöver från början så att vi kan prioritera det under återställningen.

  Kommer alla mina data att räddas?

  Som nämnts är vårt mål att återskapa de data du behöver, snarare än alla data som finns på hårddisken. Om vi kan återskapa alla data gör vi det.

  Det kan hända att vi kan komma åt de 10 MB som du behöver från en nästan förstörd hårddisk, eller att vi kan återskapa 500 TB och återställa din lätt skadade lagringsenhet till ett fungerande skick - i vilket fall som helst handlar framgång för oss om vad vi återskapar, inte hur mycket.

  Kan jag göra något för att öka chansen till ett bra resultat?

  Det bästa sättet att öka chanserna för en lyckad dataräddning är att inte försöka återställa data själv, utan i stället kontakta ett proffs. Enligt vår erfarenhet kan det ha en negativ inverkan på chansen att lyckas när någon som inte är erfaren försöker återskapa data.

  Ett annat sätt att bidra till en framgångsrik dataåterställning när enheten har fysiska skador är att ta den till ett riktigt dataräddningsföretag så snart som möjligt. Detta ökar chanserna till dataräddning eftersom skadorna kan öka om de inte hanteras korrekt och göra det svårare att återskapa de nödvändiga uppgifterna.

  Hjälper det att lägga min skadade disk i frysen?

  Nej! Det är viktigt att inte lyssna på myter och inte lägga din hårddisk i frysen om den är skadad eller fungerar dåligt (ja, vi har hört talas om detta ganska ofta!). Även om det kan ha fungerat tidigare, hjälper det inte att lägga din moderna hårddisk i frysen, och kan faktiskt skada den ytterligare vilket gör det svårare att rädda dina data.

  Hur lång tid tar det att rädda data?

  Hur lång tid dataräddningen tar beror på vilken servicenivå du väljer. Under konsultationen kan vi prata med dig om alternativen och arbeta fram en tidsplan som passar bäst för situationen. Vi erbjuder för närvarande tre alternativ:

 • Standard - i genomsnitt 7 till 10 arbetsdagar.
 • Express - i genomsnitt 3 arbetsdagar
 • Emergency - i genomsnitt 12-24 timmar
 •  

  Det är viktigt att notera att detta är genomsnittliga leveranstider. De kan påverkas av skadans art och omfattning samt datamängder.

  Får ni tillbaka mer data om ni får längre tid på er?

  Tyvärr innebär mer tid inte alltid mer data. Mängden data som vi kan återskapa från en lagringsenhet påverkas av typen av skada snarare än av hur lång tid vi har på oss att arbeta med den.

  Vi erbjuder tre servicenivåer: standard, express och emergency. Vi kan gå igenom dessa alternativ med dig under vårt första samtal för att se till att båda parter är nöjda med tidslinjen och vad som kan uppnås inom den tiden.

  Påverkar typen av enhet hur mycket data som kan återställas?

  Nej, typen av enhet påverkar i allmänhet inte mängden data som kan återställas från den. Här på Ontrack kan vi arbeta med en rad olika enheter, bland annat:

  Om din enhet inte finns med i listan behöver du inte oroa dig, vi kan rädda data från många andra typer av enheter. Om du funderar över om vi kan hjälpa dig med just din enhet så kan du bara ringa oss. Vi svarar direkt på vilka alternativ som finns.

  Kan ni rädda data efter ransomware?

  Även om varje ransomware-attack är unik och varierar i komplexitet är det möjligt att återställa data. Vi rekommenderar att du så snart du är medveten om händelsen begränsar attacken, kontaktar en specialist och undviker alla gör-det-själv-försök som kan äventyra framtida försök till dataräddning.

  Här på Ibas Ontrack har vi utvecklat en rad olika specialverktyg som vi använder när vi återskapar data efter ransomware-attacker - läs mer här.

  Hur stor är er lösningsgrad för dataräddning?

  Vi är stolta över att ha en 90-procentig lösningsgrad för dataräddning. Det kan finnas de som säger sig ha en bättre lösningsgrad, men vi räknar endast de uppdrag som resulterat i att kunden fått de data som de förklarat att de behöver. Under våra drygt 40 år i branschen har därför 90 % av våra kunder fått tillbaka de data de behöver, och ibland mer.

  Vad kostar det?

  Kostnaden för att rädda data från en skadad lagringsenhet bestäms av den tid och det arbete som krävs för att återskapa de data du behöver.

  Det kan till exempel ta några minuter att få tillgång till 10 TB data från en hårddisk som har drabbats av ett enkelt virus, men timmar eller längre för att få fram 5 MB viktiga data från en allvarligt brandskadad smartphone. I det här fallet skulle det senare alternativet kosta mer trots att datavolymen är mycket mindre.

  Hur returneras mina räddade data?

  När vi har lyckats återskapa dina data levererar vi dem på en helt ny extern hårddisk som skickas till dig. För säkerhets skull kommer enheten också att krypteras för att säkerställa att endast du har tillgång till dina data.

  Vi kan också returnera din trasiga enhet till dig eller göra oss av med den på ett säkert sätt - vilket som passar dig bäst.

  Jag har fler frågor om dataräddning, hur kan jag få hjälp?

  Om du vill ha mer information om Ibas Ontracks dataräddningstjänster kan du:

  • fylla i vårt onlineformulär
  • ringa oss (kontaktuppgifter finns här)
  • starta din kostnadsfria felsökning online där du antingen kan be oss ringa dig eller beställa en kostnadsfri felsökning och upphämtning. 

   

  img_600x600_shirtontrack

  Ring för omedelbar hjälp!