Hur får du den bästa hjälpen?

den 29 juli 2016 av Åke Ljungqvist

Du hoppas säkert att du aldrig ska behöva uppleva en diskkrasch. Du tar säkert regelbundna backuper på dina viktiga data men ibland kan oturen drabba även den mest noggranne.

När olyckan är ett faktum och du har slagit av strömmen gäller det att finna den bästa hjälpen för att chansen ska vara så stor som möjligt att få tillbaks det som gått förlorat. Många menar att Google har de bästa svaren och börjar med att leta där. Men kom ihåg att Google i stor utsträckning ger dig tips som någon på ett eller annat sätt betalat för att du ska se. Vem som helst kan skapa en hemsida som lovar tungt men hållet tunt. Vi vill här försöka förklara hur du skall gå tillväga för att själv fatta korrekta beslut vid val av lösning, det är ju inte alltid det lämpar sig att skicka disken till den som dyker upp högst på Google eller att testa programavaror som ser ut att fungera bra på leverantörens hemsida…

 

  • Du har bara ett försök på dig att rädda dataDet är direkt vansinne att gå in för en «testa och se om det går» hållning. Var fjärde disk vi får in har utsatts för misslyckade räddningsförsök och i 25% av dessa fall har försöken gjort det omöjligt att rädda data även för oss. I de fall där externa IT kunniga personer har försökt ökar siffran till 50 %. Det är på grund av detta som det är så viktigt att välja den rätta hjälpen först.
  • Välj det säkra före det osäkra

Men ofta styrs valet av invanda beslutsmönster och man liknar situationen vid något helt annat som har gått sönder där det inte spelar någon roll om man misslyckas vid det första försöket att åtgärda skadan.

  • Erfarenhet är avgörande – Lagringsteknologin är i ständig utveckling. Se bara på SSD/flash tekniken och krypteringsmetoderna som används i dag. I större system är det väldigt vanligt med virtualisering och dessa system innehåller ofta stora mängder viktiga data. Erfarenhet betyder att man har resurser och kunskap som bevisar att man kan det man håller på med. En erfaren ingenjör har tillgång till verktyg som utvecklas i takt med att lagringsteknologin blir mer och mer förfinad och avancerad. Därför är erfarenhet och skicklighet i kombination med rätt verktyg oerhört viktigt.
  • Ställ frågor – en kundtjänst är till för dig och du har rätt att få svar på alla frågor du har kring just din situation. Du måste känna att du får relevant information om processen, cad som sker när data har räddats, priser, reservdelar frakt och allt som berör situationen. Hur kan du säkerställa att du får tillbaks rätt data? Vilka delar av arbetet ingår i priserna du får på förhand? Fråga även hur arbetet utförs och om företaget har godkänd laboratorieutrustning samt tystnadsplikt. Oklara svar eller osäkerhet är direkta varningsklockor när du ringer till ett dataräddningsföretag.
  • Är nätverket viktigt? – Du kan dra viktiga slutsatser kring företagets seriositet genom att se vilka leverantörer och kunder de jobbar med. Om du vill ha hjälp av någon som finns riktigt nära dig kan det vara smart att undersöka vilka återförsäljare företaget har i din region.
  • För bra för att vara sant – Dessvärre kostar genuint hantverk mer än sådant som massproduceras. Men när din hårddisk hanteras på ett unikt sätt kan du också vara säker på att resultatet blir det bästa. Du måste vara noga med att ta reda på vad totalpriset är innan du beställer själva dataräddningen. Det är naturligtvis omöjligt att säga exakt vad det kostar innan en analys genomförts men när den är klar ska du kräva ett fast totalpris så att du vet vad du ska betala för att få tillbaks dina data. Du ska också kräva att få veta vilka data som kan räddas och vilken kvalité det blir på filerna innan du binder dig till någonting.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!