Guide: Lev lyckligt med ditt RAID-system - Del 2

den 1 juni 2018 av Øyvind Nyland

Vi fortsätter med ytterligare sju bra tips om hur du kan lära dig att använda ditt RAID-system bättre.

De nästa 7 bra tipsen

 1. Använd inte ett reparationsverktyg för RAID. Fel i en RAID- kontroller och /eller störningar i strömförsörjningen kan orsaka ett korrupt filsystem vilket i sin tur leder till att data blir otillgängligt. Reparationsverktyget kommer att skriva på diskarna och skapa mer skada i den logiska strukturen och därmed förvärra risken att data är borta för alltid.
 2. Var försiktig med "default options". De flesta användare brukar konfigurera RAID- systemet med "standard settings". Men vi har sett "specialister" som förändrar layouten så att systemet ska bli ännu säkrare, till exempel genom att köra RAID 6. Men nu gäller det att veta vad man ska göra om det blir problem! Om ett fel uppstår väljer många att göra en ”restore of default options”. Detta kommer att starta en RAID 5 konfiguration som överskriver RAID 6 konfigurationen med en dataförlust som följd.
 3. Power off! Om data går förlorad genom oavsiktlig radering av data, bryt strömmen! Denna "nödåtgärd" behövs eftersom det traditionella sättet att ta ner systemet riskerar att skriva över information som vi behöver för att kunna rädda de raderade filerna. Detsamma gäller om du hör misstänkta skrapljud. Allt för att minska risken att läs/skrivhuvuden skrapar sönder allt större områden på skivorna i disken.
 4. Backup ... för Guds skull! Planerar du en uppdatering av systemet så måste du vara säker på att du har tagit en säkerhetskopia först. Man vet aldrig vad som kan hända och förlorar du data kan dessa ersättas genom att du läser tillbaks backupen.
 5. Hur återställer man en backup? Undvik restore av backup direkt till det system där informationen du förlorat låg. Om återläsningen misslyckas eller om backupen inte är uppdaterad, kommer du att skriva över det enda källdata som kan användas för att återskapa data från hårddiskarna.
 6. Teknisk support från tillverkare. Det är vanligt att ha supporttillgång från tillverkaren om du har ett problem med ditt RAID system, speciellt om du har komplicerade system. Kom ihåg att målet för supportpersonen ALLTID är att få igång systemet igen, inte att rekonstruera data. Får du besök av onsite support kommer de att byta diskar och konfigurera systemet så att det fungerar igen. Berätta tidigt i processen att du har lagrad information som MÅSTE rekonstrueras. Det är ingen vits med att få upp systemet igen om allt data som låg där saknas.
 7. Krishjälp - steg för steg vid RAID fel
  1. Exakt vad är det som har hänt, försök skaffa dig en så komplett överblick som möjligt.
  2. Har jag förlorat data?
  3. Är det som saknas värdefullt och avgörande för verksamheten?
  4. Har jag en fungerande backup och är den aktuell (när togs backupen)?
  5. Vad betyder en dataförlust ekonomiskt?
  6. Hur snabbt måste den förlorade informationen återskapas?

De svar du får kommer att vara avgörande för vad du väljer att göra. Ofta har du bara en chans att få dina data räddade, om något går fel kan det vara omöjligt att göra någonting i efterhand.

Läs del 1 av Lev lycklig med ditt RAID-system

Copyright: Tim Reckmann/pixelio.de

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!