Grunden inom dataräddning | Hårddiskkrasch eller inte?

den 27 oktober 2021 av Ontrack

Denna artikel är den andra i Ontracks utbildningsserie Grundläggande dataåterställning, en samling blogginlägg som är utformade för att identifiera enhetsfel och dataförlustscenarier som kan kräva professionell dataåterställningstjänst.

Nu när du noga har utforskat detaljerna i ditt dataförlustscenario är det dags att diagnostisera vilken typ av dataförlust som har inträffat. 

Logisk dataförlust

Om din enhet vid första anblicken verkar vara oskadad och fortfarande känns igen som en lagringsenhet när den är ansluten till ett system, finns en god chans att logisk skada är den skyldige. Även i sådant fall bör olika källor till logisk skada övervägas, inklusive: 

I händelse av logiska dataåterställningsincidenter är det av absolut största vikt att stänga av systemet och koppla ifrån lagringsenheten på ett säkert sätt. Om enheten förblir påslagen kvarstår risken för permanent dataförlust på grund av konstant läsning och skrivning av data, samt potentiell överskrivning av förlorade data. 

Slutsats? Att se till att den skadade lagringsenheten är helt frånkopplad från strömkällan ökar chanserna för framgångsrik dataåterställning.

Fysisk dataförlust

Denna Samsung Galaxy S8 blev överkörd av en lastbil! Tyvärr överlevde telefonen inte skadorna, men Ontracks tekniker kunde ändå återställa 100 % av datan åt ägaren.

Till skillnad från logisk dataförlust tenderar fysisk dataförlust att vara mer okomplicerad att identifiera (särskilt om enheten är fysiskt skadad). Typiska fysiska dataförlustincidenter inkluderar: 

  • Tappade enheter och stötar
  • Spruckna eller krossade skärmar
  • Vattenskador
  • Brandskador
  • Mekaniska fel
  • Klick- eller gnisselljud

Det är viktigt att komma ihåg att i fysiska dataförlustfall kan ytterligare försök att använda enheten faktiskt förvärra situationen, och egenhändiga återställningsinsatser med hjälp av programvaruverktyg kommer sannolikt att misslyckas. 

Slutsats? Fysisk dataförlust kommer att kräva insats av en expert dataåterställningsexpert. 

Nästa steg i dataåterställningen

Nu när du är mer bekant med de två förlustkategorierna du kommer att stöta på under din resa mot dataåterställning är det dags att ta en titt på de olika typerna av enhetsfel som kan påverka mekaniska hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD).

Har du all information du behöver för att veta att du behöver en dataåterställningsexpert? Begär en gratis uppskattning från den globala ledaren inom dataåterställning redan idag.
img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!