Dataförlust | Gör en diagnos | Rätt åtgärd vid diskkrasch

den 27 oktober 2021 av Ontrack

Denna artikel är den första i Ontracks utbildningsserie Grundläggande dataåterställning, en samling blogginlägg som är utformade för att identifiera enhetsfel och dataförlustscenarier som kan kräva professionell dataåterställningstjänst.

Statistik från Ontracks 22 globala dataåterställningslaboratorier visar att de flesta dataförlustsituationer orsakas av antingen hårdvarufel eller mänskliga fel.

När fruktade fall av dataförlust eller enhetsskador uppstår kan orsaken verka uppenbar, men det är viktigt att ställa grundläggande frågor före alla dataåterställningsinsatser i syfte att säkerställa att din enhet kan bedömas, hanteras och återställas på rätt sätt. 

Frågor för korrekt dataförlustdiagnos

1. Vad hände? 

Ju mer information du kan ge, desto bättre är oddsen för att komma till roten av problemet så snabbt som möjligt. Var vatten inblandat? Har du tappat din enhet? Tror du att dina data har fallit offer för spänningsfall/-ökning? Att notera händelser som kan ha förorsakat ditt dataförlustproblem är ett viktigt första steg för att diagnostisera typen och omfattningen av de dataåterställningsåtgärder som din enhet kan komma att behöva. 

2. Vad hände vid tidpunkten för dataförlusten/enhetsfelet? 

Allt ligger i detaljerna när det gäller att bedöma skadorna förorsakade av dataförlust. Ett konstigt surrande ljud eller repetitivt skärmfel kan tyckas trivialt – detta kan emellertid vara just det bevis som en dataåterställningsexpert behöver för att utesluta vissa problem. Det tål att upprepas: Var specifik. 

3. Vilka återställningsåtgärder har redan vidtagits? 

Du provade alltså med att lägga din iPhone i ris, men saker och ting fungerade inte riktigt som du hade hoppats. Det kan hända den väste, men du måste berätta om detta och alla övriga egenhändigt utförda dataåterställningsförsök när vi försöker diagnostisera situationen. Varför? Självåterställningsinsatser kan förorsaka ytterligare fysisk enhetsskada eller dataförlust, och att veta vilka populära internethacks som kan ha använts kan hjälpa teknikerna som tilldelats ditt ärende att fatta bättre beslut om vilken lösning som ska väljas. 

Dataåterställning slutar inte här

Som ordspråket säger: "Allt börjar med en fråga." Svaren på din dataförlustsituation varierar beroende på om ditt ärende tillhör en av två kategorier: logisk dataförlust eller fysisk dataförlust. Båda typer av medieskador kommer att undersökas i [del två av vår serie](länkat till del två). 

Har frågorna ovan väckt egna frågor hos dig? Kontakta experterna på Ontrack för att starta din kostnadsfria utvärdering av dataåterställning redan idag.
img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!