Grunden inom dataräddning | Diskkrasch | SSD krasch

den 27 oktober 2021 av Ontrack

hard drive crash
Denna artikel är den tredje i Ontracks utbildningsserie Grundläggande dataåterställning, en samling blogginlägg som är utformade för att identifiera enhetsfel och dataförlustscenarier som kan kräva professionell dataåterställningstjänst.

Vi har undersökt det korrekta sättet att bedöma din dataförlustsituation när denna inträffar, samt skillnaderna mellan logisk dataförlust och fysisk dataförlust. Vi ska nu diskutera de olika typer av skador som kan förorsaka att enheter slutar fungera korrekt. 

Till vänster: Vätskeskador kvarlämnar fuktrester på skivans yta.
Mitten: En läs-/skrivhuvudskrasch gör att "ringarna" bildas på skivans yta.
Till höger: Fingeravtryck som kvarlämnats vid egenhändigt utförda återställningsinsatser.

Fysiska hårddiskar (HDD) må vara byggda för att hålla, men fel kan fortfarande uppstå. När du märker att en enhet har skadats fysiskt är det viktigt att du kontaktar dataåterställningspersonal så snart som möjligt. Vi varnar starkt för att försöka lösa problemet själv, detta eftersom utförande av egenhändiga dataåterställningsinsatser på skadade hårddiskar kan förvärra saker och ting avsevärt. 

När det gäller hårddiskskador finns det några fall som våra dataåterställningstekniker vanligen ser. Vanliga enhetsskador inkluderar som regel: 

1. Skrivhuvudkrasch

Skador på hårddisken förorsakade av läs-/skrivhuvudkrasch uppstår när hårddiskens läs-/skrivhuvud fysiskt vidrör den magnetiska, snurrande skivytan. Detta förorsakar allvarliga skador på enheten samt dess data. Udda ljud såsom klick- eller gnisselljud är tydliga signaler på skador förorsakade av ett kraschat läs-/skrivhuvud. 

2. Mekaniska fel

Hör du konstiga ljud från din enhet? Ett mekaniskt fel kan vara orsaken. Denna typ av hårddiskskada inkluderar krävande motorer, trasiga komponenter, statisk friktion och samt felaktig läs-/skrivhuvudinställning. 

3. Vätskeskador

När en hårddisk kommer i kontakt med vätskaföreligger risk för att fukt och/eller rester kan skada skivans yta. Specifika specialverktyg och -tekniker krävs sedan för att helt åtgärda problemet. 

4. Skador förorsakade av egenhändigt utförda återställningsförsök

I de flesta fall tenderar egenhändigt utförda dataåterställningsinsatser att göra mer skada än nytta. Det första återställningsförsöket ger vanligtvis de bästa resultaten, varför vi starkt rekommenderar att du besparar dig själv besväret och överlämnar hårddiskåterställningen till experterna.

 

Det finns en missuppfattning om att solid state-enheter (SSD) är mer tillförlitliga än fysiska hårddiskar, men SSD används vanligtvis i bärbara enheter som gör dem mycket mer benägna att drabbas av fysisk skada. Tänk bara på hur många gånger du har tappat din mobiltelefon bara den här veckan – detta är emellertid inte det enda scenario som kan förorsaka skador på solid state-enheter. Vanliga SSD- och flashfel inkluderar vanligtvis: 

1. Fysiska skador

Tillsammans med ovannämnda enstaka tappade enheter är stötar en huvudkonkurrent om förstaplatsen när det gäller vanliga skador på flashbaserade media såsom smartphones, surfplattor, USB-minnen och minneskort. Utan användning av reservdelar och en återställningsteknikers skarpa öga gör dessa olyckor ofta data otillgängliga. 

2. Elektroniskt fel

Medan fysiska hårddiskar innehåller en stor mängd rörliga fysiska delar består en SSD av komplexa elektroniska komponenter, vilket innebär att ett fel kan leda till att enheten och dess data blir otillgängliga utan reservdelar som kan underlätta återställningen.

3. Mediefel

SSD-data lagras på NAND-flashkretsar som råkar ha en hög bitfelskvot och en begränsad livslängd. Tyvärr kan inbyggda felkorrigeringsalgoritmer inte korrigera mer än ett visst antal bitfel, men återställning är fortfarande möjlig med hjälp av lämpliga tekniker som tillhandahålls av dataåterställningsspecialister. 

För att vara helt ärlig gör solid state-enheternas grundläggande konstruktion dem mycket svårare att återställa från än fysiska hårddiskar. Det finns ett överflöd av tillverkare som använder många olika sorters teknik och inbyggd programvara, och komplexa funktioner såsom slitagenivellering och blockmappning är en extra komponent som används för att förbättra prestanda och förlänga livslängden hos NAND-flashminneskretsar. Även om dessa fakta kan försvåra SSD-dataåterställning är denna inte omöjlig. Med rätt expertis och rätt verktyg kommer man långt när det gäller att framgångsrikt återställa förlorade data av alla slag. 

Härnäst ska vi erbjuda vanliga tips som hjälper dig att försätta dig i rätt läge för en framgångsrik återställning. Läser du detta genom en sprucken skärm och behöver en dataåterställningsexpert direkt? Ontracks supportteam står till tjänst för att vägleda dig genom en enkel och rak dataåterställningsprocess. 
img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!