Slå inte sönder din telefon | Dataradering | Dataräddning

den 17 oktober 2016 av Åke Ljungqvist

I dag har Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet verkligen vaknat och uppmärksammar riskerna med att lämna ifrån sig sin gamla mobil utan att radera innehållet på ett säkert sätt. Vi berättar även hur du löser säkerhetsfrågan på bästa sätt.

Som vi nämnt tidigare här på bloggen så är uppfinningsrikedomen stor när det gäller att få bort gamla data. Alla sätt är dock inte så smidiga och säkra som man först tror och poängen är ju att mobilen, datorn eller paddan ska fungera efteråt så att man kan få någonting för den. De flesta av teleoperatörerna har i dag ett erbjudande att byta in sin gamla telefon och det är väl ingen som vill lämna ifrån sig privata bilder, mail, SMS, telefonloggar, inloggningsuppgifter och kontkter.

Vi får heller inte glömma att en telefon i dag oftast innehåller en blandning av företagsinformation och privata data viket gör att det finns lagar som kräver att data skall raderas på riktigt. Främst regleras detta i personuppgiftslagen och GDPR, EU:s General data protection regulation.

Explosions- och brandrisk

Moderna telefoner är farliga att slå sönder och det finns en risk att batteriet tar eld och exploderar.

Video 1:

 

 

Video 2:

 

 

Miljöskäl och resursslöseri

Batterierna och en hel del andra komponenter i en mobiltelefon är direkt miljöfarliga. Men även om man återvinner telefonen på en återvinningsstation så finns det andra aspekter som resursslöseri. Att slå sönder en fullt fungerande telefon när det finns en stor marknad för begagnade telefoner är utan tvekan onödigt slöseri med jordens resurser.

I en vanlig telefon finns det mängder av metaller som är bättre att återvinna än att bryta på nytt från vår jord. Ett bra exempel är denna infographic.

Elektronikåtervinning av mobiltelefoner är bättre miljömässigt och minskar också utsläppen. Exempelvis har en iPhone 5S ett koldioxidavtryck på totalt 70 kg. Av telefonens totala andel koldioxidutsläpp, genereras 81 procent under produktionen av mobiltelefonen och 12 procent under telefonens livslängd.

Bristande processer och certifiering

När ett företag manuellt slår sönder IT-utrustning genereras inte någon bekräftelse att det har skett (i motsats till raderingprogramvara). Med andra ord finns det ingen spårbarhet att en radering har skett, ingen statistik- och uppföljningsmöjlighet och inte heller något bevis eller certifiering som är fallet med vissa mjukvaror.

Auktoriserade personer

När det gäller datasäkerhet är det viktigt att jobba med auktoriserade och godkända personer som jobbar under sekretess. Att hantera känslig information kräver speciella arrangemang. Då är det bättre att någon på IT-avdelningen som redan jobbar juridiskt under sekretess att hantera dataraderingen med hjälp av en certifierad programvara. Det finns många skräckexempel när använd IT-utrustning blir liggande i en källarlokal för att avyttras senare utan varken kontroll eller spårbarhet.

Tips och råd

Vad är då vårt tips för att hantera gamla mobiltelefoner både ur ett säkerhetsperspektiv och ur ett miljöperspektiv? Det skiljer sig lite beroende på om vi pratar om ett stort företag eller ett mindre företag och privatperson.

  • Större- och medelstora företag bör skapa en säker process internt för att kassera förbrukade mobiler för att sedan lämna dessa till företag som är specialiserade inom återanvändning av IT. Exempel på företag är Arrow, InfoCare, Inrego och Atea.
  • För småföretag och privatpersoner är det allra enklaste att1) Ta sig till närmaste Elgiganten-butik och lämna in den för radering. På så vis får du en garanti på att allt innehåll är borta för alltid.2) Om din smartphone fortfarande har ett värde kan det vara bra att sälja den på Blocket eller Tradera. annars kan man lämna den på en återvinningscentral där de tar emot elektronik. Vissa teleoperatörer har också inbytesprogram för begagnade mobiler vid köp av en ny, men här gäller det vara försiktig och fråga operatören om de raderar mobilen korrekt och vad de gör av den sedan.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!