Hårddiskkrasch | Dataräddning | Typ av skador | Ibas

den 1 november 2018 av Åke Ljungqvist

Varje dag ser vi på Ibas vilken frustration en diskkrasch innebär. Ett allvarligt fel kan drabba vem som helst och komma helt oväntat. En diskkrasch är svår att förutspå och anledningarna till en krasch är många. Det kan vara slag, stötar eller slitage som orsakar mekaniska fel eller helt oväntade elektronikfel. Men vi bör alla vara medvetna om att en disk med rörliga delar innehåller finmekanik med väldigt små toleranser. Samtidigt som den innehåller viktiga och ibland oersättliga data.

Du kanske sedan tidigare känner till några varningar som indikerar att en hårddisk är skadad och på väg att ge upp helt. Långa svarstider, svårigheter att läsa från disken och oförklarliga anledningar till filer blir korrupta är vanliga varningssignaler. När klick- och skrapljud hörs är det oftast för sent och då är det mycket riskabelt att försöka rädda data på egen hand.

Men ingen av dessa signaler är det man kan kalla för vetenskapliga värden för att avslöja en hårddiskkrasch. Det är en sak att vara observant på hur disken i den egna datorn uppför sig och en helt annan när det gäller en disk i ett RAID system i ett stort datacenter. Då behövs andra varningssystem.

Hur kan vi förutspå en diskkrasch?

En sak som är viktig är vad tillverkarna sagt om garanti och livslängd. Detta ges ofta i ett MTBF-värde.

Teoretiskt sett är MTBF den genomsnittliga tiden från ett fel till ett annat under hårddiskens livslängd. Det är inte ovanligt att MTBF har ett värde på 300.000 timmar eller 12.500 dagar på en vanlig hårddisk, lite över 34 år. Diskar i kritiska lagringssystem har ett motsvarande värde på 1,5 miljoner timmar eller 175 år. Imponerande!

Det är självklart helt missvisande och långt ifrån den faktiska livslängden på hårddiskarna vi använder idag. Dessa värden kommer från tester som producenterna har gjort på diskar som körts i laboratorium i veckor och år, inte på faktiskta hårddiskar som använts ute hos kunder. MTBF på hårddiskar ute i det verkliga livet får helt andra siffror.

Carnegie Mellon Universitetet undersökte diskar med 1-1,5 miljoner timmar som MTBF-värde. Producenterna körde med en felfrekvens på 0,88% medan testerna visade att 2% var mer normalt="" och enklare diskar hamnade på 13%.

MTBF ger oss således inte någon sann bild av verkligheten och det går inte att utgå från dessa värden när man beräknar livslängden på en hårddisk. Eftersom våra diskar utsätts för så varierande belastningar och påfrestningar så blir det i praktiken omöjligt att ta fram ens gissa livslängden på dem. Man ska också komma ihåg att en hårddisk kan ha en skada från tillverkningen som visar sig först när den tagits i drift på riktigt. Att diskar går sönder under sina första 6 månader är inte alls ovanligt. Statistiken säger även att de som klarar första halvåret oftast fungerar klanderfritt i flera år. Den stora osäkerheten kring livslängder gör att det enda sättet att undvika dataförluster är att ta regelbunden backup samt att kontrollera innehållet i den.

Kom ihåg att det bara är de som haft en diskkrasch och saknat backup som vet hur det känns när allt man sparat i datorn plötsligen är borta...

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!