Ett riktigt proffs inom virtual data recovery

den 5 juli 2019 av Åke Ljungqvist

En av Ibas Ontrack experter har arbetat med virtual data recovery under nästan hela sin karriär. Hans kunskap och erfarenhet ligger till grund för många av de verktyg som används internationellt.

Börje Aamodt har jobbat med dataräddning på Ibas i 23 år. Han har följt virtualiseringsteknologin på nära håll sedan VMware fick fotfäste på marknaden i början av 2000-talet. I dag anses han vara en av de absolut främsta experterna inom området och han har varit projektledare i de allra största och mest avancerade uppdragen som Ibas Ontrack har utfört. Det hela började vid millennieskiftet.

- Vi började få in uppdrag att rädda data ur virtuella system utan att egentligen veta hur det skulle gå till. Det fans inte några dataräddningsföretag i världen som hade kunskap om detta då. Därför var vi tvungna att lära oss nya saker och utveckla metoder som passade dessa system. Antalet uppdrag ökade lavinartat och vi lärde oss nya saker vartefter vi räddade data från fler och fler system, säger han.

De allra första jobben beskrivs som relativt enkla.

- Det blev mer komplicerat vartefter lagringslösningarna blev mer och mer komplext uppbyggda. I dag hanterar vi hundratals sådana jobb per år, säger Börje.

10 procent av alla dataräddningar beror på mjukvaruproblem, resterande beror på disk-problem.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar med virtual recovery kan du ladda ner vårt whitepaper här

Stora komplexa dataräddningsjobb

Data och innehåll lagras i olika lager i filsystemen på stora SAN. Komplexiteten i räddningsarbetet beror på var problemet uppstått och hur omfattande det är.

- När problemet beror på själva SAN:et måste vi gå på djupet i hårdvaran och undersöka de olika strukturerna. När virtuella maskiner har raderats måste man undersöka strukturen i själva mjukvaran, säger Aamodt och fastslår att de flesta dataförlusterna beror på diskhaverier och klassiska mänskliga misstag på IT avdelningen.

De flesta problemen löser vi remote. Anledningen är uppenbar, det är få som kan sända in hela disksystem där många olika miljöer samsas på samma hårdvara. Börje och hans kollegor loggar sig på kundens system via en krypterad uppkoppling och påbörjar därefter felsökningen för att finna orsaken till att data inte längre är tillgängligt. Därefter kan återställningen göras. Ibland måste arbetet utföras på plats, men det är väldigt sällsynt.

- Sökandet är det som tar mest tid, och det är alltid där arbetet börjar. När informationen extraherats går vi igenom, sorterar och katalogiserar data. Trots att vi försöker automatisera detta tidskrävande arbete så mycket vi kan så krävs det väldigt omfattande logiskt tänkande som endast den mänskliga hjärnan klarar av. Målsättningen i alla uppdrag är att hitta den bästa kombinationen mellan människa och maskin för att nå ett så bra resultat som möjligt på kortast möjliga tid.

Designade för att fungera, inte för att hantera fel

- Ibland saknas de virtuella maskinerna på backuperna och det är då vi måste in med våra specialverktyg och kunskap för att rädda så mycket förlorade data som möjligt.

För att kunna utveckla våra metoder och verktyg måste vi först förstå hur systemen är sammansatta rent logiskt.

- För att förstå detta i detalj var vi tvungna att sätta oss in i allt som egentligen sker när en virtuell maskin raderas. Vi har raderat tusentals virtuella miljöer på olika sätt och detta har gjort det möjligt för oss att förstå och att bygga de verktyg som behövas för att rekonstruera raderade volymer, säger han.

De här processerna är viktiga eftersom lagringsutrustningen levereras utan instruktioner om hur man kan återskapa förlorade data.

– Systemen har designats för att fungera klanderfritt och saknar inbyggda funktioner för dataräddning, säger Aamodt.

Precis lika viktig är kunskapen om hur olika filsystem fungerar från botten och uppåt. Det här kan i många lägen bli svårt eftersom flera filsystem är proprietära och utvecklade hos producenter som inte gärna vill dela med sig av sina djupaste företagshemligheter. På grund av detta måste våra ingenjörer först dissekera filer och filsystem i detalj för att förstå hur de är uppbyggda, ett arbete som sker innan vi egentligen gett oss i kast med att rädda kundens specifika data. Målet är att återskapa filer till sitt exakta ursprungliga format utan att någonting av innehållet försvinner eller blir korrupt.

– Fysiska skador kan leda till logiska fel i filsystem vilket i sin tur medför att operativsystemet inte längre känner igen filsystemet. Vi har speciella programvaror som anpassats för att hantera just dessa situationer, säger Aamodt.

Behöver du hjälp att rädda data från virtuella system? Goda råd är gratis här.

Kan ta veckor

Som sagt, att finna förlorad data och att processa sökresultat är det som tar mest resurser under dessa dataräddningar.

– Det handlar ofta o kapaciteten och komplexiteten på lagringssystemet. De snabbaste jobben kan gå på några timmar. Andra gånger kan det ta veckor av forskning och utveckling. Det är stor skillnad i tidsåtgång, och en avgörande faktor är att känna till vilka verktyg som ska användas och i vilken ordning.

När ingenjörerna kommit fram till vad som kan räddas påbörjas återuppbyggnaden av filsystemet och filerna. I slutändan levereras filer som är klara för kunden att använda i det ursprungliga filsystemet.

Jobbet är enklast om ingenjörerna kan använda de verktyg som de redan har. Andra gånger måste metoder utvecklas under arbetets gång. Så fort nya lösningar tagits fram delas de med kollegorna och alla våra ingenjörer kan dra nytta av de senaste specialversionerna av mjukvaror som används.

– Utan specialprogram och erfarenhet är det praktiskt taget omöjligt att rekonstruera virtuella system på ett säkert och effektivt sätt. Vårt främsta råd är att stoppa upp och tänka efter innan man påbörjar egna räddningsförsök. Fel tillvägagångssätt ödelägger snabbt alla vidare möjligheter att rädda data. Det som ska räddas riskerar att skrivas över och det är då borta för evigt. Fysisk skadade diskar måste omgående sändas till dataräddningslabb för specialhantering, avslutar Aamodt.

Vill du läsa mer om de här sakerna? Ladda ner vårt whitepaper från vår hemsida.

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!