Problem med backuper | Dataräddning | Hårddiskkrasch

den 30 november 2015 av Åke Ljungqvist

720 IT-engagerade personer från 7 olika länder bekräftar att många företag ofta har svårt att få tillgång och hämta data från legacy tapes. Detta kom fram i en undersökning som vårt moderbolag, Kroll Ontrack, genomförde i 7 europeiska länder.

22 % av företagen har inte möjlighet att lokalisera eller leverera ut specifik historisk data om det skulle finnas behov av det i framtiden. Ytterligare 30% kunde inte säga vilken data som hade blivit lagrad i dataarkivet eller på tapes.

Många gamla medier

34 % lagrar mer än 100 tapes i sitt arkiv. 55% har tape som är äldre än 5 år och 21% över 10 år. Även om ålder inte är synonymt med dataförlust är det inte osannolikt att en kombination av läs- /skrivfel, dålig lagring och icke fungerande eller saknade tapesystem skapar allvarlig huvudvärk om du någon gång skulle behöva gammal data.

De vanligaste problemen:

  • Nästan alla svarar att det tar för lång tid att ta reda på vilka filer som finns lagrade på vilken tape.
  • 24 % saknar nödvändig backup infrastruktur eller själva systemet.
  • 43 % tycker att det är för svårt eller att det tar för lång tid att få tillgång till data eftersom gammal hardware och software måste användas.
  • 18 % anser att det är för dyrt att ha gamla system i drift.
  • 7 % säger att de magnetiska medierna är fysiskt skadade.

Resultaten visar tydligt att företag som är beroende av tapebaserade arkiv och backup-system måste ha en kontinuerlig kvalitetskontroll på både tape och data för att undvika datahaverier.

Det är också lämpligt att skapa ett system för detaljerad information för att veta exakt var filerna är lagrade och på vilken tape. Detta är omfattande processer och det finns uppenbarligen ett behov av snabba och enkla katagoriseringslösningar hos många företag.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!