Dataräddning | Mobiltelefoner | Surfplattor | Datalagring

den 27 april 2015 av Øyvind Nyland

I samband med en till synes enkel och snabb installation av en ny app, kan det hända att installationen plötsligt avbryts och att allt slutar fungera. Telefonen eller surfplattan hänger sig och i vissa fall fungerar den inte ens om du startar om den. Ibland kan saker som man har sparat försvinna till synes helt utan anledning och andra gånger beror det på att man har tappat telefonen eller plattan i golvet. Anledningarna till dataförluster och alla problem som det medför är många och den dagen man drabbas själv ställs man inför frågan – vad kan jag göra själv och när bör jag anlita någon som vet mer om de här skadorna? Det är väldigt viktigt att välja rätt åtgärder från början, ofta har man bara en chans att rädda data och om man gör fel så kan allt som man vill rädda vara borta för evigt.

Mobila enheter, till skillnad från bärbara- och stationära datorer, har sina egna unika sätt att lagra data. Därför varierar även åtgärderna och möjligheterna för dataräddning.

Hur lagras informationen i en smartphone?

I en iOS-baserad smartphone eller surfplatta lagras all information på det interna minnet i enheten. Beroende på modell, har iPhones olika lagringskapacitet, det vill säga storlek på det interna minnet. Mer kapacitet för lagring får man genom att lagra informationen via iTunes på datorn eller i molnet via iCloud. Androidbaserade smartphones erbjuder möjligheten att använda tre olika datalagringsalternativ. Förutom det interna minnet, främst NAND flashminne, har många enheter en inbyggd kortläsare till ett microSD-kort där man kan lagra information. Som ett sista alternativ kan en del information, beroende på tillgängligt minne, lagras på SIM-kortet.

Vilken information kan försvinna från en smartphone?

I grund och botten måste man skilja på fysiska och logiska fel. Ett fysiskt fel på en smartphone kan till exempel vara då controllern, en krets i telefonen, har tappat tillgången till det interna minnet på grund av ett fall eller annan fysisk åverkan. Ett annat fel som kan uppstå är att det interna minneskortet har glappat eller hoppat ur sin position så att informationen inte lagrats på rätt sätt, eller att det delvis har förstörts. Exempel på logiska fel, eller mjukvarufel som de även kallas, är korrupt filstruktur eller fel i filer som gör att de inte kan öppnas som de ska. Kort sagt, alla logiska fel som gör att operativsystemet inte längre har tillgång till filens placering och fel i filer som gör att de inte känns igen som datafiler, innebär att materialet inte längre går att nå. Innehållet i filerna finns dock fortfarande kvar även om filerna inte fungerar och kan öppnas ur ett vanligt användarperspektiv. De kommer att finnas på sin ursprungliga plats tills de ersätts med någonting annat som skrivs till just den platsen på minnet, då försvinner de för alltid och kan inte återskapas.

I de situationer som nämns ovan är det bäst att prata med någon som arbetar med professionell dataräddning. Men det finns även situationer där du som användare kan åtgärda vissa problem själv, oavsett om det är en Androidtelefon eller en iPhone.

Hur kan du återställa informationen själv?

I vissa fall kan man återskapa förlorade data från smartphones på egen hand. Det finns programvaror som kan läsa minnet i Android-baserade smartphones, ett exempel är Ontrack Easy Recovery. Innehållet kopieras då ut från minnet via en USB-kabel som är ansluten till en dator. Metoden förutsätter att datorn kan hantera den anslutna telefonen som en extern minnesenhet eller flyttbar disk i enhetshanteraren.

 Komplikationer på Apple-enheter

Den som använder Apples produkter behöver tänka på ytterligare ett par saker:

  • SIM-kort och Micro SD-kortläsare stöds inte för datalgring i en iPhone vilket gör att endast det interna minnet i telefonen används för detta. Det är svårt en vanlig användare utan förkunskaper att komma åt det interna minnet på en iPhone även om det är enkelt att ansluta den via USB porten till en dator.
  • Det finns en möjlighet att sätta äldre iPhones, upp till version 4, i underhållsläge för att få tillgång till internminnet och därigenom läsa information från det med programvara. Då kan även information som gått förlorad återskapas i vissa fall. Skadans art och omfattning är avgörande för vilka metoder som måste användas och för hur mycket manuellt arbete som krävs för ett lyckat resultat.
  • Från iPhone 4s och framåt är det inte längre möjligt att återställa information på det här sättet, det kan bara göras av de företag och experter som har tillgång till icke-kommersiella verktyg och som vet exakt hur man går till väga i varje specifikt fall.

Var kan jag få hjälp och hur gör man?

Om enheten är defekt och det inte går att få kontakt med den, kan man inte komma till rätta med problemet själv. Möjligheterna att lyckas återställa data med hjälp av programvara och dessutom få ett så bra resultat som möjligt är små om man inte är van att använda verktygen och vet vad som fungerar bäst i varje situation. Väldigt ofta leder egna räddningsförsök till att den information som man försöker rädda förstörs ytterligare genom överskrivningar eller mer invecklade fel i filsystemet. Misslyckade räddningsförsök gör allt oftare att ingen kan återställa informationen efteråt på grund av de nya skadorna.

På grund av detta bör man alltid rådfråga någon som arbetar professionellt med dataräddning. Det är bara specialister som arbetar regelbundet med detta som kan bedöma vad som bör göras och i vilken ordning. Deras kunskaper baseras på många räddningar och de känner i de flesta fallen till den typ av skada som just du drabbats av. Då Apple-enheter generellt är svårare att rädda, är det viktigt att välja ett företag med hög kompetens som har återställt många iPads och iPhones från Apple.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!