DataAdvisor förenklar restore av historisk data

den 20 september 2016 av Åke Ljungqvist

Ändringar i datalagringssystem eller backupsystem är för många IT-tekniker synonymt med ökade kostnader, flera timmars jobb och krävande uppgifter där mycket kan gå fel. Detta är kanske inte utmaningar som ledningen är medvetna om när de bestämmer sig för plattformsändringar, byte av tjänsteleverantörer eller enhetssammanslagningar och därmed konsolidering av ett antal IT-system.

Vårt moderbolag, Kroll Ontrack, blev nyligen inblandad i ett projekt där en global IT-leverantör hade undertecknat ett mångmiljonkontrakt med ett internationellt shippingföretag där uppgifterna b.la. bestod av att återställa kundens backuparkiv med hela 80 000 band som samlats in under de senaste 10 åren. Tapeformaten var många, de flesta en mix av LTO 1 till 6. Dessutom fanns det data på ett antal omoderna backuppsystem.

Av rent tekniska, fysiska och ekonomiska utmaningar kunde inte detta arkiv överföras till det nya systemet som skulle användas. Men innehållet var fortfarande viktigt och man sökte därför lösningar på hur informationen skulle vara fortsatt tillgänglig.

Lösningen blev Kroll Ontrack’s nya verktyg, Ontrack DataAdvisor. Lösningen är oberoende av backupsystem och innebär att alla aktuella tapes katalogiseras, ofta från olika system och format, till ett webbaserat innehållsregister till data som lagras på en Kroll Ontrack server.

Första steget för Kroll Ontrack var att skapa en säker FTP där kunden laddade upp sin backup på databasfilerna. Därefter konverterade våra tekniker alla format till ett gemensamt format, fullständigt oberoende av de tidigare backupkatalogerna. De nya katalogerna blir därefter importerade till DataAdvisor som skapar ett konsoliderat innehållsregister där kunden enkelt kan söka efter de data som behövs. Alla tapes blir till slut transporterade till Kroll Ontrack´s lokaler så att våra anställda kan administrera de fysiska banden i framtiden.

Vår lösning reder ut ett stort problem för serviceleverantörerna och deras kunder. IT-teknikerna kan pusta ut och i framtiden kan de via vår webbportal snabbt identifiera historisk data för de användare som behöver den. Om användarbegäran är viktig, kommer Kroll Ontrack att rekonstruera data från de lagrade banden.

Du hittar mer information om lösningen på våra webbsidor

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!