Dataräddning | Apple | Smartwatch | iPhone | Apple TV

den 16 oktober 2017 av Åke Ljungqvist

Apple har lanserat många olika produkter de senaste åren. Smartwatch, iPhones, iPads, Apple TV och en serie datorer och servrar.

Det är olika operativsystem till de olika enheterna; watchOS till Smartwatches, iOS till iPhones och iPads, tvOS til Apple TV och macOS till datorerna. Filsystemen som används i operativsystemen härstammar fortfarande från den mer än 30 år gamla Hierarchical File System Plus (HFS+) och dess föregångare HFS (1985-1998).

Vid lagring söker både HFS och HFS+ efter det största området som är fritt på hårddisken. Om det inte finns tillräckligt med plats i det största datablocket delas filerna upp i fragment. Den del som inte får plats i första blocket lagras i stället i nästa block. När filen uppdateras lagras en ny fil och den gamla filen raderas och filnamnet överförs till den nya filen. I samband med introduktionen av Mac OSX år 2002 försökte operativsystemet även att undgå att överskriva block som innehöll data från raderade filer så att raderade filer skulle kunna rekonstrueras.

Även om Apple har levererat mång nya operativsystem de senaste åren, har de alla saknat ingredienser som kännetecknar ett modernt operativsystem. Därför beslutade Apple att utveckla ett nytt operativsystem för några år sedan. Det har fått namnet High Sierra och har varit tillgängligt som iOS 10.3 till iPhones och iPads. Det är även en version av macOS High Sierra på väg.

HFS och HFS+ pensioneras

Även om HFS+ pensioneras kommer det inte försvinna helt. Det är fortsatt möjligt att använda HFS+ i High Sierra, men OS:en baseras på Apples nya filsystem, APFS (Apple File System). Arbetet med APFS startade 2014 och inga koder från varken HFS eller HFS+ återanvändes eftersom de inte är optimalt="" designade för att passa SSD-teknologin.

Flera plattformar, prestanda och säkerhet

APFS kan användas på många plattformar; iOS, macOS, watchOS och tvOS. HFS designades för att hantera HDD-diskar med mindre kapacitet än det vi ser idag. APFS är optimerat till Flash och SSD. Detta visar sig i snabbare tillgång till filer och program. Det finns också Fast Directory Sizing, vilket gör att APFS, under loppet av en nanosekund, kan ge upplysningar om hur mycket plats ett program använder eller storleken på mappar.

Kraftfull kryptering

Teknologin för diskkryptering är en viktig funktion. APFS krypterar alla individuella filer separat, vilket höjer säkerheten.

Dataförlust på APFS

APFS antas begränsa sannolikheten för dataförlust på grund av skrivning till existerande filer, samtidigt som själva lagringsprocessen blir snabbare. Det förklaras av att det endast är de relevanta datablocken som ändras i en fil.

MacOs High Sierra kommer nu!

MacOS High Sierra (version 10.13) är uppföljaren till macOS Sierra (version 10.12). Ändringarna inkluderar tillkomsten av APFS och HEVcer. HEVC är en videostandard som ger 40% bättre komprimering i förhållande till nuvarande standard (MPEG4), och dessutom kan HEVC hantera 4K streaming.

Metal 2-teknologin som används tillsammans med VR (Virtual Reality) och ML (Machine Learning) är också inkluderade. Utvecklarna lovar även att Safari blir snabbare och energisnålare. MacOS High Sierra innehåller även nya fotoredigeringsverktyg.

Med MacOS High Sierra lovar Apple förbättringar i hela operativsystemet. Om de kan hålla löftet får tiden visa, men oavsett blir det spännande med många nya möjligheter.

Picture copyright:https://pixabay.com/pl/chmura-monitora-apple-2570256/ CC0 Creative Commons

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!