7 allvarliga hot mot din tape-backup

den 4 november 2016 av Åke Ljungqvist

Majoriteten följer vanlig praxis när de regelmässigt tar backup på viktig företagsdata. Vanligtvis är det tape som är begagnade och dessa förvaras i egna arkivskåp. Därefter glöms de bort. Fram till dess att någon tillfälligtvis behöver data. Vi snackar ofta med it-tekniker som har blivit ombedda att hitta specifik data på kort tid.

Effektiv lagring billigare

En effektiv informationshantering är avgörande för att supporta tjänsteproduktionen i företaget. Datamängden ökar kraftigt varje år och lagringsbehovet skapar utgifter i en redan tungt belastad it-budget. Detta skapar en svår balans mellan kostnader, risker och effektivitet.

Därmed är bättre backup och arkiveringslösningar sällan en prioritet även om man idag kan få billigare och mer miljövänliga lösningar som förbrukar mindre ström och är platssparande för servern.

Migreringsutmaningar

När du ska implementera nya lösningar måste du se till att inte förlora historisk data. När vi sätter igång konverteringsarbetet hittar vi vanligtvis 4-5 olika tape-format. Något av dessa format eller tapen har alltid läsproblem och en del av arkivet kommer alltid försvinna. Om du ska migrera data bör du därför ta höjd för att du eventuellt kommer att behöva återskapa data från skadade band.

Tape-hot

Det är viktigt att veta varför det lätt uppstår läsproblem på tape.

Fel på programvaran

Om programvaran inte fungerar som den ska kan data bli korrupt när den skrivs till banden. Detta upptäcks inte förrän efter en restore. Testa därför kvaliteten på backupens data.

Fel på media

  • Defekt tape
  • Läsproblem på tape
  • Logiska fel på data som gör det omöjligt att utläsa data

Mänskliga fel

Det är mänskligt att göra fel och ett vanligt misstag är att man helt enkelt skriver över en komplett backup med en ofullständig efter att data har tagits bort.

Gamla system

Gammal data bör konverteras till nya format eller ny teknologi för att vara läsbar över tiden. Revisorer vill gärna ha tillgång till gammal data och det blir svårare om juridiska processer eller fusioner kräver tillgång till historisk data. Vi ser ofta att banden är tillgängliga, men systemen och programvaran för backupen saknas sedan länge.

Brand och vatten

Oförutsedda händelser ödelägger ofta backup-arkiv. Brand i byggnader eller översvämning ödelägger media. Ergo – glöm inte historisk data i källaren. Förebyggande arbete kommer belönas den dagen då dessa arkiv måste plockas fram igen.

 

 

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!