Tips för att säkra RAID | Dataräddning | RAID Recovery

den 18 februari 2019 av Åke Ljungqvist

RAID-teknologin har från att det blev infört för 16 år sedan omdefinierat hur lagringssystem administrerar och lagrar data. Själva konceptet i teknologin är häpnadsväckande - det handlar om en konfiguration av många olika fysiska hårddiskar som tillsammans skapar en RAID-struktur (0,1,5 etc.) och som distribuerar data över alla hårddiskar då operativsystemet ser på RAID:et som en stor hårddisk. Även om de olika RAID-nivåerna har specifika skyddsmekanismer mot fysiska fel på en eller flera hårddiskar, är inte teknologin riskfri. Därför ska du alltid veta vad som är bra "första-hjälpen" när du arbetar med RAID-system.

  1. Backup är nödvändigt! Vissa leverantörer menar att ett RAID i grund och botten är en fysisk backup. Det är bara nonsens. Har du ett allvarligt fel i systemet eller ett fysiskt fel på flera hårddiskar har du problem. En fungerande backup kommer alltid vara din bästa försäkring mot dataförlust.
  2. Välj riktig RAID-konfiguration! Eftersom RAID-konfigurationerna har olika redundancy som ska förhindra dataförlust är det smart att skapa en konceptuell design som omfattar all lagrad data i ditt lagringssystem. Hårddiskar går förr eller senare sönder. Har du RAID 1 eller mer kan du bara byta ut diskar som felar med nya och med en återuppbyggnad av mappstrukturen är du på banan igen. Du ska aldrig använda RAID 0 om du lagrar mycket data eftersom inga diskar får fela, annars förlorar du data vid en diskkrasch.
  3. Försök inte att återskapa data på egen hand när flera diskar har kraschat! Om du har fel på 2 hårddiskar i ett RAID 5 är det hopplöst att ersätta hårddiskar för att göra en återuppbyggning. Det slutar sannolikt med permanent dataförlust. Vissa system har en "hot swap" funktion som gör det möjligt att ersätta diskar som felar utan att systemet behöver stängas helt. Det tar vanligtvis lång tid att återskapa systemen i en sådan operation, men det kan göra det säkrare att ersätta diskar med nya utan att förorsaka mer skada. Men uppstår problem under en rebuild har du skapat ännu större problem. Vi menar att du aldrig ska sätta igång en sådan operation utan att du har fungerande full backup tillgänglig.
  4. Var beredd på system- eller hårdvarufel! Vi har tidigare påpekat att en eller flera hårddiskar i ett RAID kan fela. Var på det klara med att alla hårddiskar i ett RAID köpta direkt från leverantören kan komma från samma produktionsserie. De kan då ha samma defekter. Misstänker du fel på hårddiskar bör du fundera över att byta ut alla.
  5. Om du själv ska göra en rebuild efter ett fel på en hårddisk skapar du en image av innehållet på insidan av RAID:et innan du påbörjar rebuilden. Om du har en image av alla hårddiskarna har du goda möjligheter att rädda data om någonting skulle gå fel med själva återuppbyggnaden. I tillägg är det viktigt att du markerar hårddiskens placering i uppsättningen. Det gör det lättare för professionella aktörer att rekonstruera innehållet.
  6. Om du har frågor, ring efter professionell hjälp. Det är viktigt att undgå panik om någonting händer i ett system viktiga data. Ofta är det gratis att ringa och be om råd.

Även om du följer dessa råd är det inte säkert att du alltid kan förhindra dataförlust. Ju mer komplexa system, desto svårare är det också att rekonstruera data från dem. Idag är det mycket teknologi i en RAID-layout, med virtualisering och deduplicering som exempel. Detta är teknologi som i sig själv kan skapa problem. När dessa saker kommer till oss måste vi i en analysprocess kartlägga hur vi skall gå tillväga för att hitta fram till alla logiska lager av data i en riktig ordningsföljd. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp. Det är gratis att ringa och vår jourtelefon basvaras 24/7.

 

Copyright: Tim Reckmann/pixelio.de

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!