4 tips för att säkra data i Apple Watch

den 26 mars 2015 av Åke Ljungqvist

Apple Watch och smartklockor är det senaste i "wearable device» -världen där du kan bearbeta stora mängder data, vilket tidigare bara varit möjligt på mobiltelefoner och surfplattor, snabbt och enkelt från din egen handled. Men detta är en tekniksensation i ett tidigt stadium i utvecklingen och det är viktigt att veta hur säkra uppgifterna du lagrar är, oavsett om man ska säkra eller rädda data i smarta klockor.

Här är fyra saker du bör veta för att skydda dina data.

Molnlagring kan rädda dig

Merparten av informationen synkroniseras automatiskt till molnet, men detta varierar beroende på vilken app som används. Detta innebär att uppgifter fortfarande finns tillgängliga om enheten blir stulen eller skadad.

Men - en synkronisering till molnet är beroende av en aktiv internetanslutning. Apple Watch ansluter sig till internet genom mobiltelefonen eller andra enheter via WiFi. En fullständig kopia i molnet kommer då att finnas tillgänglig om internetanslutningen har varit stabil under hela synkroniseringen.

Datasäkerhet & Appar

Appar som används för att visa och samla in uppgifter på din smartklocka kommer förmodligen synkronisera tillbaka till en "huvud" app på din smartphone eller surfplatta. Men detta är långt ifrån en säkerhetskopia av din smartklocka. Vad som egentligen händer är att uppgifterna är synkroniserade med din smartphone innan de tas bort från smartklockan. Därmed finns bara en kopia av uppgifterna.

Även här är en synkronisering till molnet till stor hjälp eftersom det är en relativt vanlig appfunktion. Tänk på att en enda misslyckad synkronisering mellan enheterna eller mot molnet kan resultera i att all data förloras.

Är det möjligt att rekonstruera förlorad data?

Datalagringen på en smartklocka är den samma som i ett USB-minne eller minneskort till kameran. Vi talar om vanliga flash RAM-chip, vilket för oss innebär att det är möjligt för oss att använda våra traditionella metoder för räddning av data som raderats av misstag.

Det är lättare att återskapa data från enheter med microSD-kort eller andra flyttbara minneskort eftersom de har standardinterface. Det kan vara svårt att rekonstruera data från enheter med inbyggd lagring eftersom detta ofta innebär en viss demontering för att komma åt minneskretsarna.

Säkerheten hos själva smartklockan

En smartklocka eller annan "wearable" är lätt tappa eller bli bestulen på. Med det sagt, är risken för att känslig information hamnar i fel händer stor. Det är därför viktigt för företag att definiera hur data ska skyddas mot stöld eller förlust samtidigt som data regelbundet bör säkerhetskopieras för att minska risken för dataförluster.

För hemanvändare är det tillräckligt att säkerställa regelbundna synkroniseringsrutiner. Var medveten om att mobila enheter skriver över information som tidigare lagrats när enheten börjar få slut på ledigt lagringsutrymme.

Det kommer alltid att lanseras nya lagringsenheter och kampen för att säkra data utanför hemmet eller i företagsnätverk kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Men så länge vanliga synkroniseringsrutiner upprätthålls bör man undgå en dataförlust. Men om informationen går förlorad innan synkroniseringen, behöver du hjälp av dataräddningsexperter.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!