Go to Top

Blog Full Width

Vad du ska tänka på innan du placerar om IT-utrustning?

Det är ofta smartare att omplacera din organisations gamla IT-utrustning än att slänga bort den. Om någon till exempel säger upp sig några månader efter att de fått en ny företagslaptop eller en uppgradering av sin smartphone, så finns det ingen anledning att göra sig av med gamla enheter om de fortfarande fungerar. Andra anställda kan få nytta av dem. Innan du börjar gräva i kontorets förråd och dela ut …Read More

Hur man förhindrar ransomware: Ibas Ontracks senaste undersökning

Under de senaste åren har ransomware skapat stora rubriker. Organisationer över hela världen har utsatts för cyberbrott och intrång i känsliga data. Eftersom inget företag går säkert behöver organisationerna större budgetar och en djupgående förståelse för ransomware och hur man kan förhindra det. Undersökning om ransomware Vi ställde nyligen flera frågor om det aktuella tillståndet gällande ransomware till 541 globala organisationer. Nedan följer några av de viktigaste punkterna som vi anser …Read More

Hur du säkerställer att du efterlever GDPR när du raderar data från företagsmiljöer

Införandet av GDPR 2018 tvingade organisationer att ta en ordentlig titt på sina raderingspolicys. GDPR är mer än bara “rätten att glömmas bort”. Den berör också förhindrandet av dataläckor hos alla företag som antingen gör affärer inom den Europeiska unionen eller utifrån med ett EU-företag. Det verkar dock fortfarande råda stor förvirring vad gäller korrekta dataraderingsförfaranden, vilket lämnar företag sårbara för dataintrång. I denna blogg utforskar vi hur du kan …Read More