Beställning av gratis felsökning

Du har oftast bara ett försök på dig att rädda dina data. När vår felsökning är klar efter 4 timmar, får du svar på om det går att rekonstruera dina data eller inte. Felsöknignen sker under ordinarie arbetstid. Om du har förlorat företagsdata och behöver hjälp omgående, rekommenderar vi att du ringer oss på telefon 018 84 36 203. Vi har jour dygnet runt.

Detta beställningsformulär gäller för företag, privatpersoner ska istället använda detta formulär.