bio_jfarnell

JAMES FARNELL

Customer Relationship Manager, Continental Europe, Legal Technologies

James Farnell er kundeansvarlig for KLDiscovery i kontinental-Europa. James er første kontaktpunkt for klienter og koordinerer og allokerer nødvendige ressurser til kundene.

James bistår kundene og koordinerer tjenestene for  dataetterforskning- og andre løsninger for håndtering av elektroniske bevis for bl.a. rettstvister, voldgift og interne etterforskninger. Han håndterer også spørsmål vedrørende bistand ved regulatoriske tilsyn i Europa.

James har tidligere jobbet som advokat innenfor Intellectual Property. James benytter seg av egen erfaring fra rettstvister og konfliktløsing når han skal tilby løsninger som dekker kundens ønsker og behov. James har vokst opp i Brussel og snakker flytende fransk.


 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!