bio_jfarnell

JAMES FARNELL

Customer Relationship Manager, Continental Europe, Legal Technologies

James Farnell er kundeansvarlig for KLDiscovery i kontinental-Europa. James er første kontaktpunkt for klienter og koordinerer og allokerer nødvendige ressurser til kundene.

James bistår kundene og koordinerer tjenestene for  dataetterforskning- og andre løsninger for håndtering av elektroniske bevis for bl.a. rettstvister, voldgift og interne etterforskninger. Han håndterer også spørsmål vedrørende bistand ved regulatoriske tilsyn i Europa.

James har tidligere jobbet som advokat innenfor Intellectual Property. James benytter seg av egen erfaring fra rettstvister og konfliktløsing når han skal tilby løsninger som dekker kundens ønsker og behov. James har vokst opp i Brussel og snakker flytende fransk.


bio_hmeldahl

Håvard Meldahl

Computer Forensics Team Leader, Norge

Håvard har ansvaret for det norske dataetterforskningsteamet, og mer enn 20 års erfaring innen fagfeltene it-sikkerhet, it-drift, dataetterforskning, datarekonstruksjon samt projektledelse. Håvard har spesialkompetanse innen identifikasjon, sikring og analyse av digital informasjon og spor. Spesielt innenfor informasjonstyveri og misbruk av forretningshemligheter (patenter, opphavsretter og lignende rettigheter), men også nettsvindel, malware og gjenoppretting av slettede data er en del av hverdagen.  Han har bistått store virksomheter i inn- og utland i en rekke forskjellige etterforsknings- og granskingssaker hvor bruk av eDiscovery-løsninger har vært sentralt. Hans brede kunnskap og lange erfaring er et godt fundament til å håndtere komplekse saker.

Håvard har også lang erfaring med å presentere digitale bevis som rettsoppnevnt teknisk sakkyndig og ekspertvitne i nordiske domstoler.


 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!