Ibas sikrer elektroniske spor i pc-er, komplekse lagringssystemer, skytjenester eller i mobiltelefoner hvis du har mistanke om illojalitet, informasjonstyveri eller andre uregelmessigheter i din bedrift.

Som ekstern uavhengig part kan vi analysere og dokumentere brukeraktivitet og hendelsesforløp som kan brukes i juridiske prosesser.

  • Sikring av elektroniske spor
  • Rekonstruksjon av slettet data
  • Tekniske rapporter
  • Sakkyndig vitne
  • Teknisk støtte ved granskinger fra offentlige myndigheter
  • Ekspertvitne
  • Bistand ved bevissikring utenfor rettsak
62 78 30 32 Kontakt meg
Elektroniske spor
Hvordan jobber vi med elektroniske spor

Hvordan jobber vi med elektroniske spor?

Ibas har en unik kompetanse på å rekonstruere slettede data.

Spor etter slettede filer eller midlertidige filer kan ofte være avgjørende i en digital etterforskning. Som oftest trenger bedriften hjelp av spesialister med riktig kompetanse spesiallaget programvare for å gjøre elektroniske spor tilgjengelige som bevis.

Ute i næringslivet vil ny software utvikles, distribueres og installeres jevnlig, helt uten tanke på å bevare spor etter brukeraktivitet hvis det skulle oppstå en juridisk tvist.

Ibas jobber kontinuerlig med å videreutvikle verktøy, teknikker og metoder for å identifisere og gjenskape elektroniske spor i nyutviklet teknologi og i nye applikasjoner.

Vi kan støtte dere i granskinger fra offentlige myndigheter

Alle bransjer risikerer granskinger fra offentlige myndigheter hvis det finnes mistanke om kartellvirksomhet, innsidehandel, korrupsjon eller andre økonomiske uregelmessigheter.

Vi har sett tilfeller av at myndighetene i slike saker agerer mer som en part, og ikke som en uavhengig gransker. Dette øker bevisbyrden på egen organisasjon og det vil være en fordel å sette i gang en egen intern utredning.

Ibas kan bidra med å samle informasjon og sikre bevis før eller etter et tilsynsbesøk for å dokumentere evt. avvik eller feil i den offentlige granskingen.

Vi kan støtte dere i granskinger
Ibas tilbyr gransking

Ibas tilbyr gransking

Ibas tilbyr granskingstjenester for å identifiserer uregelmessigheter blant medarbeidere, deleiere, ledelse eller eksterne aktører. Egne interne granskinger kan ofte betraktes som usaklige eller veldig subjektive.

Vår analyse vil være uavhengig og ha fokus på det som er relevant for saken.

Vår tekniske etterforskningskompetanse vil sammen med våre Ediscovery-metoder kunne identifisere og presentere avgjørende bevis i en gransking eller i fremtidige juridisk prosesser.

Uansett om granskingen handler om brudd på bransjenormer, retningslinjer for bedriften, FCPA i USA eller UK Bribery Act i Storbritannia, tilbyr Ibas effektive metoder for å identifisere og presentere bevis.

Ekspertkunnskap og erfaring

Føler du at du ikke strekker til i interne granskinger?

Det er ingen forunt å skulle mistenke sine kollegaer for illojalitet. Enda verre hvis du blir satt til å granske dine egne venners brukeraktivitet på bedriftens nettverk.

Slike situasjoner krever en profesjonalitet og det kan gi fordeler å samarbeide med Ibas sine svært så erfarne teknikere for å komme raskt og riktig i gang. Hvis det finnes mistanke mot egne ansatte, kan raske beslutninger ha preventive virkninger slik at ytterlige uregelmessigheter ikke finner sted.

Ekspertkunnskap og erfaring
teknisk støtte

Vi bistår med teknisk støtte til dine egne granskere

Elektroniske spor står i dag sentralt i alle typer granskinger. Det er svært viktig for granskingen at man faktisk forstår den tekniske betydningen av spor som identifiseres og sikres fra relevante pc-er, servere, mobiltelefoner og programvare. Man må være klar over at det normalt vil finnes sterke bevis i slikt utstyr. Uten riktig kunnskap kan sporene gå tapt eller misforstås.

Dine vilkår gjelder

Du kjenner best selv din egne virksomhet og dine kunder. Vi kan teknikken, og vi holder oss til det.

Vi skreddersyr løsninger for å styrke din egne evne til å håndtere en krisesituasjon. Vi bistår også med vår verdensledende kompetanse på rekonstruksjon av data, og spesielt gjenoppretting av slettede data vil være relevant i slike situasjoner.

verdensledende kompetanse

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!