Vi kan digitale spor

Ibas tilbyr digitale etterforskningstjenester når det skal sikres digitale spor i pc-er, servere eller i komplekse datalagringssystemer der det foreligger mistanke om illojalitet, informasjonstyveri eller andre typer uregelmessigheter.

En digital etterforskning betyr at vi:

  • Identifiserer og ved behov rekonstruerer elektroniske spor
  • Identifiserer og tilgjengeligjør slettet e-post, slettet sms, slettede filer og eksempelvis relevant internetthistorikk
  • Tolker funn sammen med oppdragsgiver
  • Analyserer og dokumenterer relevante digtiale spor, brukeraktivitet og hendelsesforløp i en etterforskningsrapport som kan benyttes i rettslige prosesser.
62 78 30 32 Kontakt meg
digitale spor
Kommunikasjon skaper digitale spor

Kommunikasjon skaper digitale spor

Det meste av vår kommunikasjon mellom mennesker eller bedrifter skjer ved hjelp av moderne informasjons- og kommunikasjonssystemer som lagrer, behandler og formidler informasjonen elektronisk via filer, e-post eller web. Dermed vil personer som er innbladet i uregelmessigheter samle på seg mye elektronisk kommunikasjon.

Digitale spor blir stadig viktigere bevis i rettslige tvister og i straffesaker. Resultatet av en digital etterforskning kan i mange tilfeller være de eneste konkrete tekniske bevisene som finnes i en sak.

Tolking av digitale spor

I en etterforskning kan du ofte finne mengder av digitale spor. Ofte tolkes de også forskjellig.

En viktig del av vår jobb er å formidle erfaring og kunnskap innen sikring, analyse og tolkning av digital etterforskninsmateriell.

I mange saker er det advokater som skal tolke den informasjonen vi har sikret. For å bistå i slike saker tilbyr vi også tolkningsstøtte eller en såkalt «second opinion” av en sakkyndig. Vi er selvsagt også ettertraktet som ekspertvitne.

Tolking av digitale spor

Mer bevis, bedre bevis

Ibas er spesialist til å rekonstruere slettet informasjon.

Slettede filer eller temporære filer kan være viktige digitale spor i en etterforskning, men denne informasjonen er relativt flyktig og vanskelig å finne uten riktige metoder og verktøy. Ibas har rekonstruert data i snart 40 år og software blir kontinuerlig oppdatert for å holde tritt med den teknologiske utviklingen.

Vi støtter oss selvsagt på denne kompetansen i vårt etterforskningsarbeid og vi mener at vi kan identifisere og tilgjengeligjøre mer digitale spor enn andre aktører på markedet.

Sikre digitale spor? Tenk åsted!

Hvis du står ovenfor en situasjon som krever sikring av digitale spor i din virksomhet, skal du sikre «åstedet». Tenk politi og krimetterforskning der ingen rører noe før Kripos ankommer.

Bare en rask kikk i en pc eller en mobiltelefon kan overskrive vital informasjon som eksempelvis dato/tidsstempler, noe som kan være svært viktige bevis.

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!