Digital Forensics har stor betydning i sivilrettslige tvister.

Hvis det er mistanke om illojalitet, informasjonstyveri eller andre uregelmessigheter, kan Ibas digital forensics tjenester bidra med å sikre og analyserer data i pc-er, servere og mobiltelefoner.

Ibas bistår domstoler, advokater og jurister, offentlige myndgheter og privat næringsliv med å sikre og analysere lagringsmedier, i tillegg til at vi ofte er sakkyndig vitner i juridiske tvister.

62 78 30 32 Kontakt meg
Digital Forensics
forensics etterforsker

Våre forensics etterforskere jobber med mange områder:

 • Illojalitet på bedriften
 • Tyveri av bedriftshemligheter
 • Konkuransjeutredningener
 • Kopiering av kildekoder og interlectual property
 • Konkurs
 • Korrupsjon
 • Kontraktsbrudd
 • Industrispionasje
 • Økonomisk bedrageri
 • Usaklig oppsigelse
 • Hacking
 • Dokumentforfalskning

Våre digital forensics eksperter jobber for deg

Digital forensics kompetanse er en avgjørende kompetanse i interne eller eksterne granskinger.

Våre forensics eksperter kan bl.a. bidra med informasjon, bevis, rekonstruksjon av slettede data, tolkningsstøtte og teknisk backup som en spesialkompetanse til organisasjoner eller bedrifter som ikke selv har slik kompetanse ansatt.

Ofte forandres tekniske bevis raskt, eller de kan forsvinne lett. Derfor er det avgjørende å komme raskt i gang med sikringsarbeidet. Ibas har ressursene som du kan lene deg på hvis det haster.

computer forensics kompetanse

Dyp kompetense rundt computer forensics

Våre computer forensics tjenester gir deg tilgang til riktige verktøy og den tekniske støtten som kreves for å håndtere sikring og analyse av bevis i alle typer hendelser.

Ibas har gjennom snart 20 år bygget opp en dyp kompetanse inn en computer forensics. Vi mener troverdighet, teknisk kunnskap og kompetanse plasserer Ibas som en ledende leverandør i Norden. Som en del av et internasjonalt nettverk i vårt morselskap, KrolLDiscovery, vil vi fortsette vårt utviklingsarbeid for å kunne levere optimale forensicstjenester til våre kunder i fremtiden.

Teknologien og metodene som ligger til grunn for vår tenkning og vårt utviklingsarbeid er fundamentert på Ibas sin datalagringshistorikk gjennom snart 40 år.

I Norden har vi forensicslaboratorier i Kongsvinger, Gøteborg og Uppsala.

Tolkning av digitale bevis

Tolkning av digitale bevis er ofte en svært omfattende jobb og resultatene vil variere med hvem som utfører granskingen.

Vi deler vår erfaring og kunnskap for at resultatet skal bli optimalt. Vi bistår også advokater med deres tolkning av digitalt bevismateriale. Vi tilbyr også forhåndsgranskinger, «second opinion», sakkyndige uttalelser samt å bidra som ekspertvitne.

Tolkning av digitale bevis
computer forensics tjeneste og juridisk veiledning

Advokatens rolle er ofte avgjørende

Våre computer forensics tjenester selges vanligvis direkte til en sluttkunde, men svært ofte er en advokat med for å bistå kunden med juridisk veiledning. Faktisk blir resultatet i en gransking bedre når en advokat er med i prosessen fra begynnelsen.

I slike tilfeller kan gjerne advokaten være bestilleren. Vi er også interessert i å inngå et tettere samarbeid med advokater som ser at de kan engasjere seg i flere slike saker i fremtiden.

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!