100 % sikker sletting av mobil

Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger kan rekonstrueres i ettertid. Derfor er ikke det tilstrekkelig for å sikre deg at data blir slettet permanent. Med Blancco Mobile Device Eraser blir alle brukerdata som epost, kontakter og tekstmeldinger, slettet permanent, slik at telefonen trygt kan gjenbrukes eller selges. Programvaren kan også håndtere nettbrett.

Sikker sletting av mobil

Nøkkelfunksjoner

Uavhengig av OS. Trenger ikke endre operativsystem for å benytte programmet

Fleksibelt brukergrensesnitt

Tilpasningsdyktig slettemønster

Printmuligheter for å vise IMEI, serienummer, slettestatus, slettedato og andre verdier

Løsning for sikker sletting

Du kan ikke bare slette data på en smarttelefon eller gjenopprette fabrikkinnstillingene. Det er ikke en tilstrekkelig sletting da data som ligger igjen, enkelt kan gjenskapes. Blancco Mobile Device Eraser eliminerer risikoen for uforsvarlige lekkasjer gjennom full sikkerhet og fullstendige revisjonsspor for hver smarttelefon som blir slettet.

Rask og enkel sletteprosess

Blancco Mobile Device Eraser gjør sletteprosessen enkel og sikker. Den automatiserte prosessen kan settes opp på noen få minutter. Prosessen er svært effektiv og gjør at en enkelt operatør kan slette flere hundre smarttelefoner daglig.

Omfattende støtte

Blancco Mobile Device Eraser støtter følgende plattfomer:

iOS, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile

Detaljerte rapporter og revisjonsspor

Blanccoproduktene sørger for rapporter som dokumenterer at mediet er 100 % sikkert slettet og at de er slettet på en slik måte at de oppfyller vilkårene I juridiske regler og krav. Denne rapportfunksjonaliteten sikrer brukeren full revisjon på alle slettede eneheteri en virksomhet.

Sletterapporten inneholder detaljer som:

  • Telefonens navn og modell
  • IMEI kode
  • Operatørdetaljer
  • Lagringskapasitet

Kompatibel med Blancco Management Console som sikrer en komplett avhendingsprosess og sammenhengende revisjonsspor.