100% sikker sletting

Ibas Ontrack tilbyr 100 % fjerning av data fra dine harddisker, SSD-er, servere og andre store lagringssystemer med våre programvareløsninger.

Programvaren vi forhandler lar deg velge mellom 28 internasjonale slettestandarder, alle sørger for at en gjenoppretting er umulig.

Med rapporter som ikke er mulig å forfalske kan du oppnå full datasikkerhet, beskyttelse for sensitive data og dokumentasjon som kreves i juridiske revisjonskrav.

Sikker – sertifisert - effektiv

Permanent sletting av flere harddisker/SSD-er samtidig

Automatisk sletteprosess som fjerner BIOS «freeze locks»

Utrulling lokalt eller remote

Utkobling og “pass-through” av RAID

Digitalt signert slettesertifikat for rapportering og revisjon

Globalt sertifisert for å oppfylle internasjonale standarder

Muligheter til å skreddersy rapporter

Fleksibel «pay per use» og ingen lisenser som går ut på tiden

Fordeler

  • Får på plass en kritisk del av utrangeringspolitikken i en bedrift
  • Fjerner risiko ved at sensitive data kan havne på avveie
  • Dokumentasjon som beviser lovpålagte lover og regler
  • Reduserer tid ved utrangering av lagringsutstyr

Detaljert slettedokumentasjon

Programvaren validerer sletteprosessen, og dokumentasjonen gir oversikt over suksessfull sletting av alle medier. Rapporten inneholder bl.a.:

  • Hardware tilstand
  • Serienummer og tilbehørstagging
  • Hvordan data ble slettet
  • Hvem som slettet
  • Valgt slettestandard

 

Vi kontakter deg - gratis rådgiving

Gi oss en melding om du ønsker å bli kontaktet for en gratis rådgiving på hva slags sletteløsninger som kunne passet best for din virksomhet.

62 78 30 32 Kontakt meg!