Send gamle lagringsmedier til Ibas

Ved bruk av degausser blir media utsatt for et sterk magnetisk felt og avmagnetisert. Dette betyr at brukerdata og media’s interne systeminformasjon slettes og enheten blir defekt.

Ibas Degausser er sertifisert av NSM og NATO.

Slettes større batcher bekreftes dette i et samlesertifikat. Hvis de slettede mediene ikke skal returneres avhendes disse i henhold til miljømessige krav for resirkulering.

Vi hjelper deg med opphenting hvis det er ønskelig.

Priser

1-10Harddisker / taperkr. 180,- pr. enhet - min kr 750.
11-50Harddisker / taperkr. 120,- pr. enhet
51-99Harddisker / taperkr. 90,- pr. enhet
100 >Harddisker / taperkr. 70,- pr. enhet

Alle priser er eksklusiv frakt og mva.

Verifikasjon av sletteprosessen

Ibas tilbyr en verifikasjon av sletteprosessen til store selskap, lagringsleverandører, teknologiprodusenter og andre. Vår tjeneste resulterer i en rapport som verifiserer at data er slettet slik at man kan være trygg på at datasikkerheten er ivaretatt.

Les mer