VMware er en virtualiseringstjeneste som siden lanseringen i 1999 har blitt populært både hos enkeltpersoner og multinasjonale bedrifter. Vi ser ofte at et komplett bedriftssystem har satset på VMwares pålitelighet og deres backup muligheter. Når mye står på spill, er det viktig å ha en diaster recovery plan på plass for å håndtere en potensiell katastrofe.

VMware recovery er en svært kompleks prosedyre, men her finner du de sentrale begrepene du trenger å vite.

Korrupt VMFS filsystem

VMFS står for Virtual Machine File System, selve metoden VMware organiserer og lagrer data på. VMFS filsystemer brukes av to populære VMware produkter: ESX server og flaggskipet VMware Infrastructure.

VMFS er et meget fleksibelt filsystem som er cluster-basert, det fungerer ikke som en vanlig harddisk. Det kan utvides over mange servere og kan vokse i størrelse uten å reformatere eller miste data.

Hvis VMFS filsystemet er skadet, er det viktig å ta kontakt med profesjonelle spesialister som kan gi riktige råd og førstehjelp. Filsystemet er ganske komplekst og dens cluster-baserte oppbygging gjør en rekonstruksjon vanskeligere enn på tradisjonelle harddisker.

Korrupt VMDK

VMDK filtypen er ofte mer kjent enn VMFS. Forkortelsen står for Virtual Machine Disk og er egentlig en egen programvarebasert harddisk på toppen av en fysisk harddisk. VMware bruker VMDK filtyper til å lagre et virtuelt operativsystem, som inneholder alle filer, systeminnstillinger og programmer innenfor dette virtuelle nivået.

VMDK-er kan bli ødelagt på grunn av feil i programvare på vertsmaskinen eller ved fysiske harddiskfeil. Men det er altså mulig å redde VMDK filer, eller hente data fra filene.

RAID svikt

Svikter et RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) kan man miste data uavhengig av at man er i et virtualisert miljø. RAID feil skjer vanligvis når RAID-kontrolleren har et problem med redundancy-mønstrene. Men selvsagt er det ikke uvanlig at det oppstår en fysisk feil på en av diskene i RAID-oppsettet.

Utilsiktet slettede filer

Det er ofte en enkelt jobb å hente tilbake en slettet fil som ikke er fysisk overskrevet. Men det er ikke opp til alle å prøve dette når en fil ved et uhell blir slettet i et virtualisert operativsystem. Eksperter vet derimot at virtualiserte systemer bruker VDMK filtyper til å lagre alle sine data, og da er det noen ganger mulig å hente tapte filer fra filsystemet uten å skanne harddisken.

Vår VMware ekspertise

Hvis det oppstår problemer innenfor VMware-systemet er det verdt å kontakte Ibas. Vi har vi et samarbeid med VMware og bruker nyutviklet teknologi i våre VMware recoveryløsninger.

Remote Data Recovery for VMware

Ibas kan via vår RDR tjeneste koble seg direkte mot en kundes systemer via en kryptert internettforbindelse. Når en katastrofe inntreffer, kan en spesialist jobbe 24/7 hvis tapet av data påvirker virksomheten negativt eller at selskapet står overfor store økonomiske, operasjonelle eller omdømme tap.

Tre real-life case-studier av VMware datarekonstruksjon.

Mangler VMDK i VMWare på RAID 5

Et RAID–system restartes når leverandøren feilsøker et problem på klientens RAID. Dette forårsaker en kraftig nedstengning når VMWare-verten fortsatt er i drift. Når RAID-et kommer online igjen mangler et VMDK for en kritisk virtuell maskin.

Senere påviste en Remote data recovery at enkelte områder av VMFS filsystemet hadde blitt ødelagt, inkludert «inode» for den aktuelle VMDK filen. Ved hjelp av proprietære verktøy kunne Ibas gjenopprette og sekvensere datafragmenter fra den skadede VMDK fil. Ytterligere undersøkelser inne i denne filen påviste feil i det indre EXT (Linux) filsystemet. Takket være spesifikke reparasjoner på Guest File System nivå, var ingeniøren i stand til å gjenoppbygge det interne volumet og gjenopprette alle tilgjengelige data.

Resultat: Alle kritiske data ble gjenfunnet intakte, med bare noen små skader i katalogstrukturen.

Utilsiktet sletting av kritisk virtuell maskin

Fredag ettermiddag sletter kunden feilaktig en virtuell maskin fra en VMFS lagring. En Ibas ingeniør finner de fragmenter av data som skal til for å gjenoppbygge den slettede virtuelle disken. Denne virtuelle disken ble rekonstruert som en oppstartbar VMDK fil, mens NTFS dataene også ble eksportert til ekstern lagring.

Resultat: En full gjenoppretting av data ble oppnådd.

Feil på RAID-disker som inneholder en VMware Datastore

Et RAID 5 med 8 harddisker hvorav 2 harddisker med mekanisk feil blir sendt inn til Ibas sin lab. RAID-tabellen inneholder et VMware Datastore som hoster ca. 14 virtuelle maskiner. Kunden hadde mislykkes i sine egne rekonstruksjonsforsøk.

I slike tilfeller går katastrofealarmen hos Ibas, sammenlignbart med traumeteamet på et sykehus.

Når vi har mottar saken kopierer vi 9 harddisker til vår server. 3 av disse har feil. Dataene blir kartlagt og RAID-et blir gjenoppbygd. Vi oppdager nye feil som følge av tidligere rebuild-forsøk, men vi klarer å identifisere den beste konfigurasjonen, inkludert ombygging av en problematisk harddisk fra pariteten på de andre harddiskene.

Deretter blir noen enkle VMFS feil reparert for å gi tilgang til de virtuelle maskiner. I neste trinn blir syv kritiske virtuelle disker undersøkt, hvorav flere har lette feil. Ingeniørene fortsetter med å reparere filsystemet der det er mulig og data blir hentet fra alle de syv kritiske virtuelle diskene, deriblant flere SQL-databaser. Til slutt får feilfrie maskiner tilført oppstartbare VMDK filer.

Resultat: Til tross for et meget komplekst havari ble stort sett all kundedata fullt ut rekonstruert.