Ibas Ontrack gjenoppretter data fra harddisk, SSD, RAID, SAN/NAS, mobiltelefon etc. Gratis vurdering og uforpliktende tilbud med fastpris etter 4 timer.

Drop-off i Boganesveien i Trondheim.

Stol på vår partner i Fjordgata

Nidaros Data er en autorisert partner som er trent av Ibas Ontrack. De kan gi deg teknisk hjelp og bistand. Du bestiller hos oss og leverer i butikken i Fjordgata – 200 meter fra Trondheim Sentralstasjon, rett over Nidelvbrua.

Nidaros Data AS
Fjordgata 46
7010 Trondheim

62 78 30 32

img_600x600_reportmeeting

40 års erfaring – nå nær deg!

Ibas Ontrack har 40 års erfaring og gjenoppretter alt fra harddisk, SSD, mobiltelefoner til virtuelle systemer og de mest kompliserte SAN/NAS-systemene.

 • Gratis vakttelefon 24/7
 • Gratis frakt fra Nidaros Data
 • Gratis vurdering
 • Du får vite hva vi kan løse for deg før du bestiller
 • Som oftest kan vi redde data i 9 av 10 tilfeller.

Nidaros Data har vært en autorisert partner av oss i mange år. De er en seriøs leverandør du kan stole på hvis du opplever et kritisk datahavari på harddisk, SSD, mobiltelefoner eller i større kompliserte systemer. De vet godt hvordan prosessen med å gjenopprette data fungerer, og de kan være din tekniske kontakt, eller de kan overføre deg direkte til oss.

Nidaros Data har ansatte med lang fartstid og tung IT-kompetanse. Du finner den i egne lokaler med butikk, nettbutikk, dataverksted og bedriftsavdeling i Fjordgata 46.


icon

Vanlige årsaker til harddisk krasj

Tradisjonelle harddisker har 2 feilkategorier:

Mekanisk feil

Harddisken fungerer ikke; enheten er ikke slått på eller harddisken klarer ikke å lese dataene riktig. De vanligste årsakene er hodekrasj, slagskader, støtskader, motorfeil eller elektronikkfeil. Disse feilene er ofte preget av merkelige sliping, skraping eller klikkelyder som kommer fra enheten.

Logiske feil

Harddisken er i orden, men filer og kataloger er utilgjengelig for brukeren eksempelvis på grunn av en tapt partisjon, utilsiktet reformatering, virus, korrupte filer, skadede filer eller utilsiktet sletting av filer.

Vi rekonstruerer alle typer data

Vi redder data uavhengig av lagringssystem, filtype og plattform.


Harddisk


SSD


Server


Tape


Foto


SAN / NAS


Mobil/nettbrett


Ransomware


Virtual


RAID


Apple


CCTV DVR


icon

Vanlige årsaker til tap av data på SSD

Typiske feil på SSD:

 • Feil på elektriske komponenter
 • Feil i controller chips
 • Flashcellene blir "oppbrukt" etter normal bruk
 • Skade på kretskort
 • Skade på kontaktene
 • Data blir korrupt etter firmware oppgraderinger

icon

Mistet viktige data på mobil eller nettbrett?

Ibas Ontrack kan rekonstruere tapte meldinger, bilder, kontakter, musikk og filer fra mobiltelefoner og nettbrett.

Om du har mistet iPhonen i vann, knust skjermen eller at den er ødelagt av andre grunner kan vi hjelpe deg med å redde dine bilder og andre data.


Hvordan oppstår feil i RAID-systemer?

Ibas Ontrack gjenoppretter data fra alle RAID feilscenarier, inkludert:

icon

Menneskelige feil

Re-formatering, re-installering og overskriving av data. Proprietære verktøy tillater oss å gjenoppbygge RAID virtuelt, maskere ut de nye aktive data og reparere det opprinnelige underliggende volumet for å få tilgang til tapte data.

icon

Strømproblemer

Strømbrudd / overspenning kan forårsake betydelige problemer på RAID-systemer. RAID som allerede kjører i en degradert tilstand er spesielt sårbare når strømproblemer kan føre til out-of-sync-disker blir inkludert på nytt i systemet. I disse tilfellene har vi verktøy og kompetanse til å «mappe» data og logisk gjenoppbygge RAID-et i degradert tilstand, før vi virtuelt gjenskaper out-of-sync-diskene for å hente ut de nødvendige data.

icon

Mekaniske problemer og mislykkede ombygginger

Individuelle disker i RAID-systemer kan selvsagt feile. Når et RAID kjører i en degradert tilstand, øker belastningen på de gjenværende diskene betraktelig, spesielt under gjenoppbyggingsprosesser som krever mye mer intensiv lese / skrive-aktivitet enn det som er normalt. I mange tilfeller kan dette føre til ytterligere harddiskfeil og etterfølgende RAID svikt.


Data går tapt også i virtuelle systemer

Ibas Ontrack har i 40 år vært kjent for å klare det mange andre oppfatter som umulig.

 • Alle verktøy som produsentene lager selv, lages med tanke på at ting fungerer.
 • Dersom du sletter en virtuell maskin, så er det ingen produsenter av virtualiseringssystemer som har verktøy klare til å rekonstruere den.
 • Vi fokuserer på at våre handlinger ikke forverrer skader eller gjør resultatet dårligere.
 • Stort jobbvolum gjør at vi kan løse utfordringene raskere og bedre enn andre. Det gjør at våre ingeniører blir gode. Vi løser mange komplekse oppgaver hver dag, og det gjør oss kanskje til de dyktigste i verden på det vi gjør.
 • Vår styrke er at vi kan alle de viktigste filsystemene og den mest utbredte programvaren.
 • Ibas Ontrack ansatte er sikkerhetsklarert av Forsvaret og selskapet er ISO27001 sertifisert.
img_600x600_transferdata

icon

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32 Kontakt meg!