Våre arbeidsbenker følger ISO 14644-1 class 5 standard

Har du en harddisk med en mekanisk skade bør denne åpnes i et egnet miljø for å unngå uopprettelig skade. Våre renrom har spesielle arbeidsbenker konstruert med HEPA-filtrere som fjerner partikler ned til 0,5 mikrometer i diameter. Arbeidsbenkene og våre arbeidsstasjoner er ordnet i spesialiserte områder basert på type media: 2,5, 3,5 IDE, SATA-stasjoner, USB-stasjoner, SAS, SCSI, SSD, flash, telefoner, nettbrett og servere. Alle arbeidsbenkene følger ISO 14644-1 class 5 standarder.

Sikkert miljø

Ibas og Ontracks renrom verden over er et sikkert miljø. Nøkkelpersonell er sikkerhetsklarert av Forsvaret og vi følger strenge IT sikkerhetsprotokoller som revideres årlig.

Forskning og utvikling

Gjenoppretting av data krever spesialistkompetanse og kunnskap om de elektromekaniske aspektene av harddisker og datalagringsteknologier. Ved siste opptelling hadde Ibas og Ontrack over 500 proprietære software og hardware verktøy, utviklet gjennom våre 40 år i bransjen. For å holde tritt med den teknologiske utviklingen innen datalagring, har Ontrack 200 programvareutviklere for å skrive nye koder eller designe nye verktøy for å legge til rette for våre kunder.

Optimera räddningen av dina data

Våra ingenjörer har möjligheten att arbeta med multipla diskar i olika steg av processen för att minska tiden för återskapandet. Tack vare våra egenutvecklade programvaror och verktyg för att läsa ut rådata från skadade diskar kan vi styra arbetet så att vi undviker att läsa i fysiskt skadade områden på diskytorna.

När vi läst ut rådata arbetar vi på kopior och riskerar aldrig att förvärra skadan efter att disken kommit till oss. Vi kan alltid återgå till den första kopian av originaldisken för att testa olika räddningsmetoder och nå det bästa möjliga resultatet i just ditt fall.

När en kopia av den skadade hårddisken är klar tas den hand om av ett team för räddning av filerna som finns på kopian och lagras i vår säkra server. En rapport skapas över varje enskild fil. Denna Ontrack® Verifile™ rapport skickas till dig så att du kan kontrollera huruvida dina viktigaste data finns med och om de är i gott skick innan du beslutar dig för att köpa hela räddningspaketet.

För RAID:s och SAN:s kan våra ingenjörer avbilda varje disk och återuppbygga RAID:en; detta fungerar även för Hypervisor när majoriteten av dataförlusten beror på mänskliga fel.

Reservedeler

Vi har et enormt stort lager av reservedeler og gamle harddisker for å sikre en rask oppstart på en jobb. Ontrack håndterer en World Wide reservedelsdatabase hvor ingeniører verden over kan søke etter deler. Hvis for eksempel kontoret i Tyskland har deler Ibas trenger i Norge sendes disse i ekspress ofte imens disken fra kunden er underveis.

Sletting av data

Ibas beholder gjerne din ødelagte harddisk for deler og vi ivaretar selvsagt at gamle data blir slettet. Dette utføres enten ved hjelp av våre software løsninger eller ved bruk av vår degausser.