Driftsstand i en virksomhet betyr tapt produktivitet og alle ikke-profesjonelle forsøk på å redde havarerte data kan resultere i et ennå større datatap, eller i verste fall at de ikke lar seg redde.

Hvordan vil vi hjelpe dig?

Ring vårt kundesenter på 62 78 30 32 hvis du trenger umiddelbart hjelp Vi har vaktservice 24/7.

Styrer du lokasjoner i utlandet skal du vite at vår amerikanske eier, KLDiscovery, har laboratorier i over 20 land. Vi kan gi deg et lokalt kontaktpunkt hvis du ønsker det.

Våre ingeniører vil guide deg igjennom prosessen og de vil anbefale hvilken kompetanse som skal settes på din sak. Vi kan rekonstruere uavhengig av data lagringssystem.

Første steg vil alltid være å analysere alle harddisker i systemet, og basert på denne evalueringen vil vi estimere fase 2 og selve datarekonstruksjonsprosessen, omfang og pris på jobben.

Vær klar over at en slik jobb også kan løses via en remote aksess, noe som vil være den desidert raskeste metoden på å rekonstruere data.

logo_hp

Havarerte HP datalagringssystemer – det er her de professjonelle gjør en forskjell

Når komplekse datalagringssystemer krasjer kreves det en utvidel logisk analyse etter at alle fysiske feil er utbedret.

Små og enkle feil i et RAID, NAS eller et virtuelt system kan resultere i katastrofale feil i datastrukturen og de underliggende systemene. Vi har verdensledende eksperetise på logisk datastruktur og de vil søke etter alle mulige dataspor som kan være med å pusle opp alle suystemlagene.

Vi rekonstruerer data fra følgende systemer:

HP LeftHand StoreVirtual VSA
HP LeftHand StoreVirtual 4100 SAN Solution
HP LeftHand StoreVirtual 4300 SAN Solution
HP LeftHand StoreVirtual 4400 SAN Solution
HP LeftHand StoreVirtual 4500 SAN Solution
HP LeftHand StoreVirtual 4800 SAN BladeSystem
HP LeftHand StoreVirtual 4900 SSD Storage System

“Himmel eller helvete”

Ibas har utviklet en proprietær metode for å  dekryptere konfigurationer fra de større produsenter som EMC, Hitachi Data Systems, NetApp, Dell, HPE og IBM.

Hver dag går vi på jobb for å redde viktige og kritiske data for våre kunder, verdier som kan være himmel eller helvete for våre kunder.

img_600x600_hplefthand4800

Årsaker til datatap påHP Lefthand datalagringssystemer

Et datatap på HP Lefthand datalagringssystemer kan skyldes forskjellige årsaker, men vanligst er hardware RAID-feil, menneskelig feil eller en logisk datafeil.

Noen eksempler hvor Ibas ingeniørerne kan hjelpe:

 • Feil i LUN (Logical Unit Number)
 • Feil på LUN drev
 • Feil eller slettede virtuelle enheter
 • Feil eller slettede snapshot
 • Data slettet i en virtual enhet
 • Formattering av LUN /ny-installering

Hvis du opplever datatap anbefaler vi å ringer til Ibas sin gratis vakttelefon 62 78 30 32. Denne er døgnåpen.


icon

Tips for å unngå datatap:

 • Steng ned – det er viktig at nedstengingen utføres kontrollert for å sikre at backup- og vedlikeholdssystemene starter riktig.
 • Ikke erstatt en defekt harddisk med en harddisk som har vært benyttet i et annet system. Hvis du må bruke en gammel harddisk, må denne slettes 100 % sikkert før den tas i bruk.
 • Mistenkelige og unormale lyder er en uting. Ved slike tilfeller må systemet stenges ned.
 • Ta alltid backup før du endrer systemoppsetningen, eller før du bytter hardware eller software.
 • Lag en oversikt over plasseringen til alle harddiskene før en elelr flere harddisker fjernes.
 • Ikke bruk ”rebuild” på et feilende system.
 • Ikke bruk verktøy som CHKDSK eller fsck og defragmenter aldri potentielle defekte harddisker, selv om noen knaskje vil be deg om å gjøre akkurat det.
 • Ring til Ibas 62 78 30 32.
 • Ikke bruk softwareprogrammer for å løse problemet. Hust at mange verktøy er designet for å håndtere enkeltdisker, ikke komplekse RAID-systemer.

icon

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas Ontrack har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32  Kontakt meg