Hvordan vil vi hjelpe deg?

Ofte hører vi kunder med komplekse datalagringssystemer si at produsentene mener havarerte data ikke er mulig å rekonstruere. Deretter følger det dessverre feil råd og anbefalinger eller at produsentens teknikere prøver forgjeves å løse problemet. Ofte til det verre. Ibas har bevist det motsatte.

Trenger du øyeblikkelig hjelp, ringer du vår kundeservice på 62 78 30 32, døgnet rundt – året rundt.

Vår amerikanske eier, KLDiscovery, sikrer deg global hjelp og support hvis du trenger hjelpe i utlandet.

Vi kobler deg direkte til våre ingeniører på vakt. De hjelper deg å beslutte hvilke prosedyrer du skal følge for å maksimere muligheten for å redde data.

Ibas kan kobles inn, også remote, for å analysere diskene i systemet og for å kartlegge skadeomfang og redningspotensialet. Basert på denne jobben vurderes tidsforbruk, suksessgrad og totalpris på selve rekonstruksjonsoppdraget.

Vi rekonstruerer data fra følgende systemer:

 • HP Storage P6500 EVA
 • HP Storage P6550 EVA
 • HP Storage P6300 EVA
 • HP Storage P6350 EVA
 • HP StorageWorks 8400 Enterprise Virtual Array (EVA8400)
 • HP StorageWorks 6400 Enterprise Virtual Array (EVA6400)
 • HP Storage Works 6000 Enterprise Virtual Array (EVA6000)

Case: HP Storage Works EVA (Enterprise Virtual Array) 6000

På grund av en naturkatastrofe oversvømmes EVA-systemet og kunden mister all tilgang til data.

Det ble fort kritisk for virksomheten når tilgangen til SQL databaser og personlig informasjon ble brutt.

Oppdraget inkluderer i alt 80 harddisker, satt opp med 18 virtuelle RAID volumer konfigurert med både VRAID 1 og VRAID 5.

Vi anskaffet identisk hardware for å finne ut hvordan EVA systemet var designet. Vi definerte forskjellige konfigurasjoner for å finne ut hvordan EVA definerte filsystem strukturer er bygget opp, noe som igjen definerer hvordan data fordeles på diskene.

Etter 6 ukers intens utvikling og rekonstruksjon, kunne vi avslutte prosjektet med stor suksess. Ved å benytte de nyutviklete verktøyene klarte vi å rekonstruere fire terrabytes viktige SQL databasefiler, noe som representerte mer enn 90 % av data.

HP EVA P6000 Storage Appliance
HP EVA4400

Tips for å unngå datatap:

 • Steng ned – det er viktig at nedstengingen utføres kontrollert for å sikre at backup- og vedlikeholdssystemene starter riktig.
 • Ikke erstatt en defekt harddisk med en harddisk som har vært benyttet i et annet system. Hvis du må bruke en gammel harddisk, må denne slettes 100 % sikkert før den tas i bruk.
 • Mistenkelige og unormale lyder er en uting. Ved slike tilfeller må systemet stenges ned.
 • Ta alltid backup før du endrer systemoppsetningen, eller før du bytter hardware eller software.
 • Lag en oversikt over plasseringen til alle harddiskene før en eller flere harddisker fjernes.
 • Ikke bruk ”rebuild” på et feilende system.
 • Ikke bruk verktøy som CHKDSK eller fsck og defragmenter aldri potensielle defekte harddisker, selv om noen kanskje vil be deg om å gjøre akkurat det.
 • Ring til Ibas 62 78 30 32.
 • Ikke bruk softwareprogrammer for å løse problemet. Hust at mange verktøy er designet for å håndtere enkeltdisker, ikke komplekse RAID-systemer.

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32 Kontakt meg!