For å lykkes med et HP Eva lagringssystem, trenger du riktig førstehjelp, riktige rutiner og intern kunnskap.

Når du legger på en ytterlige kontakt med profesjonelle recoveryingeniører med kompetanse, erfaring og verktøy bør du være i sikre hender hvis katastrofen inntreffer.

Hvordan vil vi hjelpe deg?

Ofte hører vi kunder med komplekse datalagringssystemer si at produsentene mener havarerte data ikke er mulig å rekonstruere.

Deretter følger det dessverre feil råd og anbefalinger eller at produsentens teknikere prøver forgjeves å løse problemet. Ofte til det verre. Ibas har bevist det motsatte.

Trenger du øyeblikkelig hjelp, ringer du vår kundeservice på 62 78 30 32, døgnet rundt – året rundt.

Vår amerikanske eier, KLDiscovery, sikrer deg global hjelp og support hvis du trenger hjelpe i utlandet.

Vi kobler deg direkte til våre ingeniører på vakt. De hjelper deg å beslutte hvilke prosedyrer du skal følge for å maksimere muligheten for å redde data.

Ibas kan kobles inn, også remote, for å analysere diskene i systemet og for å kartlegge skadeomfang og redningspotensialet. Basert på denne jobben vurderes tidsforbruk, suksessgrad og totalpris på selve rekonstruksjonsoppdraget.

logo_hp

Vi rekonstruerer data fra følgende systemer:

 • HP Storage P6500 EVA
 • HP Storage P6550 EVA
 • HP Storage P6300 EVA
 • HP Storage P6350 EVA
 • HP StorageWorks 8400 Enterprise Virtual Array (EVA8400)
 • HP StorageWorks 6400 Enterprise Virtual Array (EVA6400)
 • HP Storage Works 6000 Enterprise Virtual Array (EVA6000)

Case: HP Storage Works EVA (Enterprise Virtual Array) 6000

På grund av en naturkatastrofe oversvømmes EVA-systemet og kunden mister all tilgang til data.

Det ble fort kritisk for virksomheten når tilgangen til SQL databaser og personlig informasjon ble brutt.

Oppdraget inkluderer i alt 80 harddisker, satt opp med 18 virtuelle RAID volumer konfigurert med både VRAID 1 og VRAID 5.

Vi anskaffet identisk hardware for å finne ut hvordan EVA systemet var designet. Vi definerte forskjellige konfigurasjoner for å finne ut hvordan EVA definerte filsystem strukturer er bygget opp, noe som igjen definerer hvordan data fordeles på diskene.

Etter 6 ukers intens utvikling og rekonstruksjon, kunne vi avslutte prosjektet med stor suksess. Ved å benytte de nyutviklete verktøyene klarte vi å rekonstruere fire terrabytes viktige SQL databasefiler, noe som representerte mer enn 90 % av data.

img_600x600_hpevap6000

icon

Tips for å unngå datatap:

 • Steng ned – det er viktig at nedstengingen utføres kontrollert for å sikre at backup- og vedlikeholdssystemene starter riktig.
 • Ikke erstatt en defekt harddisk med en harddisk som har vært benyttet i et annet system. Hvis du må bruke en gammel harddisk, må denne slettes 100 % sikkert før den tas i bruk.
 • Mistenkelige og unormale lyder er en uting. Ved slike tilfeller må systemet stenges ned.
 • Ta alltid backup før du endrer systemoppsetningen, eller før du bytter hardware eller software.
 • Lag en oversikt over plasseringen til alle harddiskene før en eller flere harddisker fjernes.
 • Ikke bruk ”rebuild” på et feilende system.
 • Ikke bruk verktøy som CHKDSK eller fsck og defragmenter aldri potensielle defekte harddisker, selv om noen kanskje vil be deg om å gjøre akkurat det.
 • Ring til Ibas 62 78 30 32.
 • Ikke bruk softwareprogrammer for å løse problemet. Hust at mange verktøy er designet for å håndtere enkeltdisker, ikke komplekse RAID-systemer.

icon

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas Ontrack har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32  Kontakt meg