Teknikerne hos Ontrack er rustet til å gjenopprette data fra alle eksterne harddisker – uansett merke eller modell.

Ontrack har i mer enn 35 år vært verdensledende på gjenoppretting etter datatap. La ekspertene hjelpe deg å få tilbake dataene dine. 

Forskjellen mellom en harddisk og en ekstern harddisk

Eksterne harddisker er i motsetning til alminnelige harddisker (HDD-er) eller halvlederstasjoner (SSD-er) koblet med USB-kabel til datamaskinen.

Da de er bærbare, er de enkle å bruke og ideelle til overføring av data mellom maskiner. Ulempen er at de samtidig skaper en stor risiko for tap av data, i og med at de hele tiden kobles til og fra forskjellige enheter og ofte mistes ned eller utsettes for hardhendt behandling.  Eksterne stasjoner bruker ofte kryptering for å beskytte de lagrede dataene, og Ontrack har utviklet verktøy som hjelper med å gjenopprette data fra disse spesialstasjonene.

External Hard Drive plugged into a laptop

img_600x600_fixingexternalharddrive

Tilpasset gjenoppretting av ekstern harddisk

Vi er klar over at datagjenoppretting kan anta mange former og størrelser.

Teknikerne hos Ontrack har ekspertisen som trengs for å gjenopprette data fra eksterne harddisker som f.eks. har fått brann-/vannskader eller har en mekanisk feil.


Ingen ekstern harddisk er for stor …eller for liten

Ontrack kan gjenopprette data fra alle eksterne harddisker, uansett typer og merke.

   

Supporttyper

PATA (IDE, EIDE)

SATA

SCSI

SAS

Fibre Channel

USB

Firewire

eSATA

  

Harddiskmerker

Western Digital

Seagate

Lacie

Toshiba

Sandisk

Fujitsu

*Hvis den eksterne harddisken din ikke står på listen, så ta det helt med ro. Teknikerne hos Ontrack gjenoppretter daglig data fra alle typer og merker.

Kontakt en av ekspertene våre på datagjenoppretting i dag for å få hjelp til å finne ut hvordan den eksterne harddisken din best kan gjenopprettes.  


Typer feil på eksterne harddisker

Hvilke metoder Ontrack bruker for gjenoppretting av data, vil avhenge av skaden på den eksterne harddisken. Selv om hver reparasjon på en ekstern harddisk er unik, vil skaden generelt komme inn under én av følgende to kategorier: tap av fysiske eller logiske data (herunder brukerfeil).

Harddisker medfysiske feil

  • Fall og støt
  • Sprukken eller knust skjerm
  • Vannskade
  • Brannskade
  • Mekanisk feil
  • Klikke- eller skrapelyd

Harddisker med logiske feil

Brukerne kan i enkelte tilfeller benytte programvare for datagjenoppretting til selv å løse vanlige problemer med tap av logiske data, men når det er snakk om hendelser som involverer tap av fysiske data, bør arbeidet overlates til fagfolk for å unngå at forsøket på å gjenopprette data fra en ekstern harddisk ender i ubotelige skader.

 


icon

Start rekonstruksjon av dine data!

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har løsninger for å hjelpe alle – fra myndigheter og store selskaper til privatpersoner som har mistet bildene sine, og alle imellom.

62 78 30 32 Kontakt meg!