Ibas Ontrack’s nye faktabok om hvordan vi redder tapte data fra virtualiserte system gir deg kunnskap om hvilke utfordringer våre ingeniører møter når de skal hjelpe kunder med kritiske datatap fra svært komplekse lagringssystemer.

Noen fakta:

  • En global undersøkelse viser at virksomheter håndterte 9,7 petabyte med data i 2018. Dette er 569 prosent mer enn i 2016.
  • I snitt mistet hver virksomhet 2,5 terabyte for alltid i 2018, og verdien av dette tapet er på nesten 8,5 millioner kroner per bedrift.
  • 40 prosent av virksomheter som lagrer data i et virtuelt miljø opplevd minst ett datatap. Kun en tredjedel av selskapene var i stand til å rekonstruere 100 prosent av de tapte dataene.
  • Slettede virtuelle maskiner står for 40% av de ofte katastrofale feilene.

Last ned faktabok

Faktaboken kan benyttes i deres risk management - eller disaster recovery planlegging. Hvis du trenger umiddelbar hjelp i et datatapssituasjon, book oss direkte eller ring oss på 62 78 30 32.

Vi har vaktservice 24/7 og det er gratis å ringe direkte til våre ingeniører.

slik redder vi tapte data fra virtualiserte system