Dine fordeler

  • Gratis opphenting for bedrifter
  • Gratis vurdering av ditt system
  • 10 % rabatt på datarekonstruksjon
  • 24/7 vakttelefon der du kan snakke direkte med våre ingeniører, noen med snart 40 års erfaring
  • Gratis kryptering av data som returneres
  • Ontrack® VeriFile™ gir de gen oversikt over data som kan rekonstrueres før du bestiller
Kontakt meg!

Gratis vurdering

Vi garanter deg et svar normalt etter 4 timer.Vurderingen identifiserer problemtype og skadeomfang. Vurderingen vil avgjøre hvilket tilbud vi kan tilby deg. Basert på dette bestemmer du deg for hvor raskt du ønsker data levert.

Du får da et tilbud med fastpris på selve rekonstruksjonsjobben

Kontakt meg!
Gratis vurdering

Datarekonstruksjonsprosess

Gratis råd og opphenting

Gratis vurdering

Datarekonstruksjon

Levering av rekonstruerte data