Skadet Mac Laptop? Ontrack til hjelp. | Ibas Ontrack

sep 23, 2021

Problemet

En kunde kontaktet Ontracks eksperter og trengte hjelp med Mac-datagjenoppretting for en bærbar datamaskin som hadde falt i veien og blitt overkjørt av en lastebil, slik at batteriet tok fyr. 

Løsningen

Ontracks gjenopprettingseksperter undersøkte Mac-maskinens skade og implementerte en tretrinns gjenopprettingsprosess for datauttrekking:

  • Dekontaminering – En grundig prosess der alle forurensninger som forhindret at maskinen fungerte, ble fjernet.
  • Mikrolodding – Et lite loddeverktøy ble brukt til å erstatte skadde kondensatorer og motstander i nærheten av det brente batteriet.
  • Diagnostikk – Maskinen ble plassert i en spesiell diagnostisk modus der både Apple-verktøy og Ontracks egne verktøy ble brukt til å montere den interne lagringsenheten som et volum på laboratoriemaskiner og kopiere ut dataene.

Etter at prosessen var fullført, kunne Ontrack trekke ut og bekrefte alle dataene.

Resultatet

Noen ulykker er ikke så lette å utbedre. Du kan være trygg på at Ontracks gjenopprettingseksperter gir tilfredsstillende service når det gjelder Mac-gjenoppretting samt datagjenoppretting for lignende enheter, enten skaden skyldes fall i bakken eller overkjørsel av lastebiler.