Et dypdykk for Dell/EMC Isilon data | Ibas Ontrack

sep 20, 2021

Problemet

En klient kjørte utilsiktet en kommando som slettet kritiske filer på en Dell/EMC Isilon-lagringsrekke som inneholdt 270 disker på totalt 2 petabyte (PB).

Løsningen

Etter å ha fløyet inn datastasjonene, begynte Ontracks gjenopprettingsingeniører en grundig evaluering og bestemte seg for at JIT-utviklingsteamet ville være nødvendig for å hjelpe til med datagjenoppretting fra denne versjonen av Isilon. Innen åtte uker med tunge arbeidsdager, helger og helligdager for å utvikle en riktig løsning, ble et innledende datasett levert til kunden.

Mens klienten var ekstatisk for å motta de gjenopprettede filene, ba de også om at påfølgende oppgaver ble utført for å vise at ingenting var oversett under deres gjenopprettingsinnsats, i henhold til forskriftsmessige krav. Ontracks JIT-utviklingsteam svarte med å gå gjennom de 270 stasjonene på jakt etter filer som samsvarte med forskriftsmessige krav og implementerte en prosess som ville søke, kopiere og duplisere bestemte filer som ble funnet på hver disk.

Etter måneder med gjennomføring av et grundig sekundærsøk, ble mer enn 300 millioner filer og 13 terabyte (TB) med PDF- og JPG-filer produsert. 

Resultatet

Dette prosjektet er et eksempel på hvor langt Ontracks team av gjenopprettingseksperter kan gå for å møte kundens behov. Vårt team av ingeniører er ikke bare godt rustet til å gjenopprette tapte filer fra Dell/EMC Isilon lagring, men de er også forberedt på å hjelpe bedriften din med å kunne vise riktig bevis på datagjenoppretting i henhold til forskriftsmessige standarder.