World Backup Day – vanlig med både backup og datatap.

tirsdag 31. mars 2015 av Øyvind Nyland

I dag er det World Backup Day. En dag som skal sette fokus på hvor viktig testing og validering av en bedrifts backupløsning er for å unngå tap av data.

Nye internasjonale tall fra Kroll Ontrack understreker at det ikke er nok å bare kjøpe seg en backupløsning. 61 % av selskapene som mistet data hadde løsninger på plass, og 71 % kjørte sikkerhetskopiering enten daglig (42 %) eller ukentlig (29 %). Det er mindre forglemmelser i rutiner og prosedyrer, eller at backupen ubevisst ikke fungerer som er skyld i datatapene.

  • 21 % sier at det var feil I systemene
  • 21 % sier at maskinen med datatap ikke var inkludert I backuprutinen
  • 19 % sier at backupløsningene ikke var online

- De fleste selskaper forstår i dag at de MÅ ha backup, men poenget er at de kjøper, installerer og håper på det beste, sier Ibas-sjefen Øyvind Nyland. Når 2 av 3 har en løsning og samtidig mister viktige data, skorter det på kunnskap og strategi. Backup er testing, testing og overvåking. Du må bare vite at dine viktige data blir sikkerhetskopiert hver dag, avslutter Nyland.

Backup metoder og hindre

Våre tall viser også hvilke løsninger som er i bruk: Eksterne harddisker representerer 68 %. 16 % i nettsky og 5 % i tape backup.Av de som ennå ikke hadde noen løsninger på plass, ville 87 % løpe og kjøpe. De skylte mest på manglende tid til å finne løsning (50 %) og kostnader (31 %) som årsak til hvorfor de ikke ennå hadde kjøpt noen løsning. Hvis vi skal anbefale hva du bør gjøre:

  • Inkluder alle dine lagringsmedier i backup rutinen din.
  • Forsikre deg om at bakupen kjøres regelmessig og i samsvar med rutinen.
  • Test backupen regelmessig og rapportene som kan indikere feil