Användarfel raderar data på virtuella plattformar

fredag 24. august 2018 av Åke Ljungqvist

Virtualisering är ett buzz-ord som cirkulerar i många mötesrum när man pratar IT-strategier. Teknologin mognar och fördelarna är lägre hårdvarukostnader och energiförbrukning, samt mindre administration i operationssystemen och använda applikationer.

Samtidigt kan allt som är IT-baserat också virtualiseras; maskiner, datalagring, operativsystem, nätverk och appar.

Förbättringar i hypervisor, programvaran som ligger på den fysiska servern och som gör att man kan köra många operativsystem vid sidan av varandra, har inte belastat företagen med datahaveri.

2008 introducerade vi för första gången lösningar för rekonstruktioner för de vanligaste virtuella plattformarna VMware och Microsoft Hyper-V. Efter det har vi haft många kunder som behöver hjälp med kritiska dataförluster.

Fem vanliga fel med VMware och Hyper-V

Datastatistiken som samlats in från våra laboratorium världen över visar att användarna begår nästintill exakt samma misstag idag som för 10 år sedan.

  • Raderade virtuella maskiner (40%)
  • Hårdvarufel (30%)
  • Migrationsfel (10%)
  • Snapshotfel (10%)
  • Andra orsaker (10%)

Formatering och ominstallation är de enda problemen som har minskat genom åren. År 2010 utgjorde de 10%, numera ligger samma siffra på endast några fåtal procent.

Det är positivt för teknologin att den i sig själv inte är en stor orsak till att datahaverier uppstår. Både hårdvaru- och mjukvaruprodukter i systemen är mer stabila och tillitsfulla idag.

Av all tänkbara fel representerade "korrupt VMFS Metadata" 13% och "korrupt virtuell disk" 1 % år 2010. I dag utgör samma fel så lite som några få procent.

Användarna blir inte bättre

Vi ser fortsättningsvis att mänskliga fel blir dyra kostnader för många verksamheter. Raderade virtuella maskiner, fel vid migrering och feladministrering av snapshots är typexempel.

Med förbättrade gränssnitt för användarna och enklare administration kan du radera eller migrera tusentals virtuella maskiner eller diskar med ett fåtal klick. Oftast beror dataförlusterna på att användaren varit för snabb eller att man inte förstår vad man gör. Och när saker går galet, är man ivrig med att själv försöka lösa problemet och återskapa data, utan att man besitter den kunskap som behövs.

Hur kan Ibas hjälpa dig att återskapa data?

Sedan 2008 har vi uppdaterat vårt specialverktyg för VMware ESX och VMware Virtual SAN (VSAN), samt Microsofts Hyper-V, Virtuell Server och Virtuell PC.

Vi har till exempel en unik verktygslåda för Hyper-V där vi närmast kan garantera att vi klarar av att rädda data vid alla vanliga tillfällen.

Men även om vi har oslagbara verktyg för virtuella plattformar är alla jobb olika. Avgörande är som oftast kunskap, detta i form av de experter som kontinuerligt har byggt kompetens och expertis inom alla dessa användarfel.

Hur rekonstrueras raderade virtuella maskiner?

Det första som sker är att ingenjörerna söker efter originalmarkörerna till de delar som saknas på den virtuella disken. Lyckas detta, återskapas markörerna och data kan extraheras. Om data är korrupt eller fattas några datablock kan vi dra ut data på insidan av den virtuella disken.

Om det fattas markörer kan vi skanna all data på jakt efter datablock som utgör den saknade virtuella disken. Därefter pusslas alla dessa block ihop och data kan extraheras.

Hur rekonstrueras virtuella data med hårdvarufel?

Alla sådana jobb börjar med att man kopierar alla individuella diskarna i systemet. Om det är skador på någon av diskarna kommer dessa ersättas och med hjälp av verktyg återskapas RAID:et eller lagringssystemet virtuellt. När lagringen är färdig med återupprättandet är nästa fas att rekonstruera förlorad data.

Hur rekonstrueras virtuell data med migrationsfel?

Vid sådana tillfällen är huvuduppgiften först att förstå den interna virtuella strukturen på "disk source" för att återuppbygga den ursprungliga virtuella maskinen.

Hur rekonstrueras virtuell data vid fel i snapshotadministrering?

Om det visar sig att snapshot fattas eller är raderat kommer ingenjörerna försöka att hitta och virtuellt återskapa originalmarkörerna till originalfiler. Om inte detta lyckas kan man återskapa rådatablocken som utgör snapshoten och virtuellt återuppbygga dem. Om en snapshot är korrupt har vi specialverktyg för att "merga masterfilen" med den korrupta snapshoten. Därefter kan man virtuellt reparera eventuella skador i filsystemet på "guest level" för att extrahera data på insidan av den virtuella disken och/eller snapshoten för att få tillgång till originalfilen i båda tillfällena.

Prova inte detta själv

Vi hoppas att denna bloggen kan verka i preventivt syfte för många. Virtuella plattformar är inte att leka med, du ska ha en kombination av disk- och datalagringskunskap, bra verktyg och huvudet på skaft för att lyckas.

Du ska heller inte använda gör-det-själv-programvara. Oftast finns den förlorade datan i systemet, men du riskerar att den överskrivs för gott vid användning av gratis programvara.

Det bästa rådet är att stänga ner systemet på ett kontrollerat sätt och därefter ringa hjälp. Du kommer undgå att systemet lever sitt eget liv och skriver över data. Vårt kundcenter ger dig råd på riktig första-hjälpen, goda råd som eventuellt kan hjälpa dig tillbaka i drift med all kritisk data intakt.

Copyright bilder: Windorias/pixelio.de