Stress fører til datatap

mandag 4. mars 2019 av Jørn Mellum

Undersøkelse viser at stress og tidspress i IT-avdelinger kan føre til at data går tapt.

Våre tyske kolleger har gjennomført en undersøkelse som viser at stress og tidspress fører til tabber i IT-avdelingen som i tur leder til datatap. Undersøkelsen er utført blant 150 IT-spesialister.

  • Mer enn åtte av ti (84 prosent) sier de har gjort tabber som har resultert i datatap.
  • Over halvparten (56 prosent) sier hovedårsaken til disse tabbene var stress og overarbeid relatert til tidspress.
  • 77 prosent svarer at de føler seg overarbeidet, og peker på økte arbeidstimer.
  • Ni av ti svarer at de jobber overtid.
  • 40 prosent sier de jobber så mye som seks til ti timer ekstra i uken.

Flere problemer

Av de 84 prosentene som sier de har gjort tabber som ledet til datatap, klarte halvparten å gjenopprette dataen internt, for eksempel ved en restart av systemer. 18 prosent brukte en gjør-det-selv-programvare, og 15 prosent fikk hjelp fra en ekstern gjenopprettingsspesialist. Tre prosent av de spurte klarte ikke å gjenopprette dataen, og den er borte for alltid.

Undersøkelsen avslørte et annet underliggende problem. Kun halvparten av IT-avdelinger er tilstrekkelig forberedt på en datatapkrise. Cirka like mange har en klart definert plan og prosess for å gjenopprette datatap.

Kriseplaner mangler

Og selv om hver tredje IT-avdeling har nedskrevet anbefalte tiltak i tilfelle datatap, blir ikke disse gjennomgått og oppdatert fortløpende. Ni prosent sier at en kriseplan er helt fraværende, men at de vet hvem de skal gå til om uhellet skulle være ute. Ytterligere 12 prosent sier de ikke har en anelse om hva de skal gjøre om data forsvinner eller om det finnes prosedyrer for krisehåndtering i bedriften deres.

På bakgrunn av disse funnene, anbefaler vi at bedrifter sjekker systemer, lagring, maskinvare og sikkerhetskopier regelmessig, i tillegg til å holde dokumentasjon om systemene og kriseplaner oppdatert. Hvis ikke kan de ikke sørge for rask gjenoppretting ved datatap eller en smidig drift av virksomheten.

Ta kontakt med oss om du opplever datatap.