SSD kjøpes av de fleste, men de er langt fra feilfrie.

fredag 20. mars 2015 av Øyvind Nyland

Ibas og vårt morselskap, Kroll Ontrack, slipper nå en internasjonal undersøkelse der 2000 bedrifter har bidratt. 9 av 10 bedrifter bruker nå SSD for rask aksess av data. 1 av 3 opplever funksjonsfeil.

SSD-teknologien er, til tross for flashminne, ingen bevegelige deler og mer støtsikker, altså ikke immun mot datahavari. Av de som opplevde feil, mistet 6 av 10 av viktige data, og bare 2 av 10 fikk data rekonstruert.

- Det er mer komplisert å redde data på en SSD, sier Øyvind Nyland i Ibas. Data er lagret i et mer spredt format sammenlignet med en tradisjonell harddisk hvor data er lagret mer lineært. SSD-industrien viser nå små tegn på konsolidering, men fortsatt er det liten standardisering på hvordan data blir organisert og lagret på selve mediet. Dermed må løsningen ofte tilpasses diskmodell og produsent, og dermed blir erfaringen til en recovery-ingeniør ofte avgjørende, avslutter Nyland-

3 av 4 av de spurte benytter SSD for rask aksess i bærbare og / eller mobile enheter, 6 av 10 i stasjonære pc-er, og 2 av 10 i servermiljøer.

Ibas og Kroll Ontrack har nærmere 50.000 jobber årlig og vi kan ikke se at en SSD er mer holdbar eller levedyktig enn tradisjonelle disker. Vi ser samme vekstrate hvis vi sammenligner antall leverte disker ut i markedet med antall SSD-rekonstruksjoner vi utfører.

Vi har en dobling i antall SSD-rekonstruksjoner hvert år fra 2011 til 2014.

 Hva skjer med utrangerte SSD-er?

Tiden er faktisk inne å bytte ut tidlig generasjons SSD-enheter som har nådd slutten av levetiden. 43 prosent makulerer eller ødelegger disken fysisk. Dumt når gjenbruk er et bedre alternativ. 20 prosent benytter sletteprogramvare som også sikrer en dokumentasjon på sikker sletting.