Datatap Diagnose | Veiledning | Ibas Ontrack Blogg

onsdag 27. oktober 2021 av Ontrack Team

Denne artikkelen er den første i Ontracks kurs om datagjenoppretting. Det er en samling av blogginnlegg om hvordan du finner feil på enheter samt datatap som kan trenge hjelp av en profesjonell datagjenopprettingstjeneste.

Statistikk fra Ontracks 22 globale datagjenopprettingslaboratorier tyder på at de fleste datatap skyldes enten maskinvarefeil eller menneskelige feil.

Når datatap eller skader på enheter oppstår, kan årsaken virke åpenbar. Det er imidlertid viktig å stille grunnleggende spørsmål før gjenopprettingen begynner, slik at enheten kan vurderes, håndteres og gjenopprettes på riktig måte.

Spørsmål for riktig datatapdiagnose

1. Hva skjedde?

Jo mer informasjon du kan oppgi, desto bedre er sjansen for å finne rotårsaken til problemet så raskt som mulig. Var vann med i bildet? Falt enheten i gulvet? Kan det ha vært overspenning? Å notere hendelser som kan ha forårsaket datatapet, er et viktig første skritt for å diagnostisere typen og omfanget av tiltakene som datagjenopprettingen på enheten kan trenge.

2. Hva foregikk da datatapet eller feilen på enheten oppstod?

Detaljer er veldig viktig når det gjelder å vurdere skadene ved datatap. En merkelig dur eller gjentakende skjermfeil kan virke ubetydelig, men det kan være avgjørende informasjon som en datagjenopprettingsekspert trenger for å utelukke visse problemer. Det bør gjentas: Vær spesifikk.

3. Hvilke gjenopprettingstiltak er allerede utført?

Du la altså iPhonen i ris, men det hjalp ikke? Det er ikke noe å skamme seg over, men du må fortelle om dette samt alle andre kjerringråd du har prøvd når du skal diagnostisere situasjonen. Hvorfor? Amatørmessig gjenoppretting kan føre til ytterligere fysisk skade eller datatap, så hvis ekspertene får beskjed om hva som er prøvd, kan det hjelpe dem å ta bedre beslutninger om hvordan problemet skal løses.

Datagjenoppretting slutter ikke her

Alt starter med et spørsmål. Svarene varierer etter hvilken av de to kategoriene saken faller inn under: logisk datatap eller fysisk datatap. Begge typene diskuteres i del to av serien vår.

Gav spørsmålene ovenfor opphav til egne spørsmål? Ta kontakt med ekspertene hos Ontrack for å starte en gratis vurdering av datagjenoppretting i dag.