Så här skyddar du dina virtuella miljöer mot dataförluster

tirsdag 9. juni 2020 av Åke Ljungqvist

Det har gått mer än ett decennium sedan virtuella miljöer först lanserades. Enligt Gartner rapporterar de flesta företag en virtualisering på 75 procent eller mer, vilket bevisar att virtualiseringsmarknaden har rört sig från nisch till mainstream. Virtualiseringens positiva sidor är uppenbara, men risken för dataförlust är fortfarande en potentiell nackdel. I den här bloggen undersöker vi hur din organisation kan skydda sina virtuella miljöer mot dataförlust.

På grund av förbättringarna inom hypervisorer under årens lopp är huvuddelen av moderna IT-system nu virtuella. Moderna hypervisorer (operativsystem) har minskat komplexiteten i att installera och underhålla fysiska servrar, möjliggjort en förbättrad serveranvändning samt ökat IT-flexibiliteten och -svarsförmågan i enlighet med företagens behov.

Läs mer om utmaningar Ibas Ontrack måste lösa vid stora komplexa job!

Oavsett om du använder VMware, Hyper-V, Citrix, Oracle eller någon annan hypervisor finns fortfarande risk för dataförlust. För att undvika onödiga dataförluster i virtuella miljöer – här är fem viktiga tips för hur du skyddar dina filer:

1. Använd rätt programvara för säkerhetskopiering för din virtuella miljö

Det finns olika programvarulösningar för säkerhetskopiering på marknaden. Vissa är kan användas med både VMware- och HyperV-lösningar. Den viktigaste faktorn när du väljer din säkerhetskopieringsprogramvara är hur mycket tid som krävs för att återställa virtuella maskiner (VM) från säkerhetskopian och VM-mallarna. Dessutom kan bra säkerhetskopieringslösningar för VM montera säkerhetskopian medan filerna överförs tillbaka till huvudvärdsystemet.

2. En ögonblicksbild är ingen säkerhetskopia

Skapa alltid säkerhetskopior om du vill se till att allt kan återvinnas i händelse av ett fel. Skapa ögonblicksbilder om dina förändringar är mycket viktiga och du inte vill förlora data. Det täcker tidsramen mellan den sista säkerhetskopian och nästa säkerhetskopia. Om du använder ögonblicksbilder, försök då inte att skapa ögonblicksbilder som bygger på varandra. Det minskar prestandan och gör dem mer mottagliga för fel.

3. Spara inte säkerhetskopior på samma lagringsutrymme som VM körs på

Om du sparar dina säkerhetskopior  på samma hårddisk eller i samma lagringsutrymme som dina aktiva VM riskerar du att förlora alla data. Om en säkerhetskopia inte fungerar och en VM är aktiv kommer den sannolikt att skriva över säkerhetskopian. För att förhindra det ska du alltid lagra dina VM-säkerhetskopior och dina aktiva VM på olika platser. Det är också vettigt att göra flera säkerhetskopior och lagra dem på en annan lokal server eller hårddisk, oavsett om så sker i molnet eller på band. Två extra säkerhetskopior hjälper dig i händelse av dataförlust.

4. Blanda inte virtualiseringslösningar

Att använda flera virtualiseringslösningar i samma miljö kan öka risken för dataförlust. Om till exempel ett VMware-system på ett SAN expanderas till ett andra SAN som används av HyperV, finns det en stor risk att det andra SAN drabbas av allvarliga dataförluster. Sådana dataförluster uppstår på grund av de olika lager som virtualiseringsverktygen skapar när de är länkade eller utökade. Därför är det bättre att ha en enkel virtualisering och hålla sig till en enda lösning inom en viss miljö. Alltför många lager av komplexitet kan vara mycket riskabelt och gör nödvändiga dataåterställningar tidskrävande eller omöjliga.

5. Tänk och planera innan du använder VM 

Tänk alltid på att virtualisering och virtuella maskiner inte är felfria och kan sluta fungera precis som andra lagringsalternativ. Innan du skapar en virtuell miljö för känsliga tillämpningar bör du tänka på vad som är bäst lämpat för just din organisations behov. Vissa tillämpningar har exempelvis en hög in/ut-hastighet (I/O) och är därför bättre anpassade för fysiska servermiljöer.

Många av dagens virtuella plattformar inkluderar dataskydds- och återställningsmekanismer, men du bör inte förlita dig på dem. De kanske påstår att de skyddar dig mot dataförlust, men de ersätter inte en riktig säkerhetskopieringsstrategi.

Men kom ihåg… 

Även om du implementerar ovanstående fem viktiga tips finns det fortfarande en risk att dina virtuella maskiner kan drabbas av dataförlust. Därför är det viktigt att din IT-avdelning är fullständigt medveten om dina specifika systemdetaljer och har en specifik plan för hur de ska reagera i händelse av fel. Varje organisation bör ha ett snabbnummer till ett dataåterställningsföretag. Driftstopp och förlust av data kan vara extremt kostsamt för en organisation, och det är därför vitalt="" att se till att en specialist finns till hands för att säkerställa återställning av värdefulla data.

Vill du ha mer information om att skydda dina virtuella miljöer?

Börje Aamodt är Ibas Ontracks främsta expert. Han har räddat data från virtuella system under nästan hela sin karriär. Han har följt teknologin sedan VMware fick fäste på marknaden i början av 2000-talet, och han kunskap och erfarenhet ligger till grund för många av de verktyg som i dag används internationellt.

Läs mer om utmaningar Ibas Ontrack måste lösa vid stora komplexa job!