Datatap | Datalagring | Virtuel Miljø | Ibas Ontrack Blogg

tirsdag 9. juni 2020 av Tormod Nymoen

Det har gått mer enn et tiår siden lanseringen av virtuelle miljøer. Ifølge en studie av Gartner rapporterer de fleste firmaer om virtualisering på 75 % eller mer – noe som beviser at virtualiseringsmarkedet har gått over fra å være nisjebasert til massebruk. De positive faktorene ved virtualisering er klare, men risikoen for datatap er fremdeles en potensiell ulempe. I denne bloggen undersøker vi hvordan organisasjonen din kan beskytte de virtuelle miljøene mot datatap.

Takket være forbedringene innen hypervisorer gjennom årene er hoveddelen av moderne IT-systemer nå virtuell. Moderne hypervisorer har redusert kompleksiteten ved oppsett og vedlikehold av fysiske servere, noe som muliggjør bedre serverutnyttelse samt øker IT-fleksibiliteten og evnen til å respondere på bedrifters behov.

Uavhengig av om du bruker VMware, Hyper-V, Citrix, Oracle eller noen av de andre hypervisorene, er det imidlertid fremdeles potensial for datatap. For at du skal unngå unødvendige datatap i virtuelle miljøer, oppgir vi her fem viktige tips for hvordan du kan beskytte filene dine:

Les mer om de utfordringene Ibas Ontrack må løse ved store komplekse jobber!

1. Bruk riktig programvare for sikkerhetskopiering for det virtuelle miljøet

Det finnes forskjellige programvareløsninger for sikkerhetskopiering på markedet. Noen er tilgjengelige for bruk både med VMware- og HyperV-løsninger. Den viktigste faktoren du må ta i betraktning når du skal velge programvaren for sikkerhetskopiering, er hvor mye tid som trengs for å gjenopprette virtuelle maskiner (VM-er) fra sikkerhetskopien og VM-malene. I tillegg kan gode løsninger for sikkerhetskopiering for virtuelle maskiner montere sikkerhetskopien, samtidig som filene overføres tilbake til hovedvertssystemet.

2. Et øyeblikksbilde er ikke en sikkerhetskopi

Opprett alltid sikkerhetskopier hvis du vil være sikker på at alt="" kan gjenopprettes i tilfelle av en feil. Opprett øyeblikksbilder hvis endringene er svært viktige og du ikke vil miste noen data. Dette vil dekke tidsrammen mellom siste og neste sikkerhetskopi. Hvis du bruker øyeblikksbilder, må du ikke prøve å bygge øyeblikksbilder oppå hverandre, da dette ikke bare reduserer ytelsen, men også gjør dem mer utsatt for feil.

3. Ikke lagre sikkerhetskopier og kjør virtuelle maskiner på samme lagringsplassering

Hvis du lagrer sikkerhetskopiene  på samme harddisk eller lagringsplassering som de aktive virtuelle maskinene, risikerer du å ende opp med å miste alle dataene. Hvis en sikkerhetskopi mislykkes og en virtuell maskin er aktiv, vil den sannsynligvis overskrive sikkerhetskopien. For å forhindre at dette skjer, må du alltid lagre sikkerhetskopiene av de virtuelle maskinene og de aktive virtuelle maskinene på forskjellige steder. Det er også fornuftig å lage flere sikkerhetskopier og lagre dem på en annen lokal server/harddisk, enten i skyen eller på bånd. Det å ha to ekstra sikkerhetskopier vil gjøre ting lettere for deg i tilfelle av datatap.

4. Ikke forsøk å blande virtualiseringsløsninger

Bruk av flere virtualiseringsløsninger i samme miljø kan øke risikoen for datatap. Hvis et VMware-system på ett SAN utvides til et andre SAN som brukes av HyperV, er det for eksempel stor sjanse for at det andre SAN vil bli utsatt for alvorlig datatap. Slikt datatap vil oppstå på grunn av de forskjellige lagene som virtualiseringsverktøyene oppretter når de kobles sammen eller utvides. Derfor er det bedre å holde virtualiseringen enkel og holde seg til én løsning i et gitt miljø. Tilføying av for mange lag med kompleksitet kan være svært risikabelt og vil gjøre nødvendig datagjenoppretting tidkrevende eller rett og slett umulig!

5. Tenk og planlegg før du bruker virtuelle maskiner 

Husk alltid at virtualisering og virtuelle maskiner ikke er feilfrie, og at det er like sannsynlig at de utsettes for svikt som at andre lagringsalternativer gjør det. Før du oppretter et virtuelt miljø for sensitive applikasjoner, bør du derfor tenke over hva som er best egnet for organisasjonens behov. Noen applikasjoner har for eksempel en høy inngangs-/utgangshastighet (I/U) og er derfor bedre egnet for fysiske servermiljøer.

Mange av dagens virtuelle plattformer inkluderer mekanismer for databeskyttelse og -gjenoppretting, men det er lurt ikke å stole på dem. Det kan hevdes at de vil beskytte deg mot tap av data, men de erstatter ikke en skikkelig strategi for sikkerhetskopiering.

Husk imidlertid følgende … 

Selv om du implementerer de ovennevnte fem viktige tipsene, er det fortsatt en mulighet for at de virtuelle maskinene kan utsettes for datatap. Det er derfor viktig at IT-avdelingen din er fullstendig klar over omfanget av systemene og har en spesifikk plan for hvordan man skal reagere i tilfelle av feil. Hver organisasjon bør ha et selskap for datagjenoppretting lagret som forhåndsprogrammert telefonnummer. Nedetid og tap av data kan være ekstremt kostbart for en organisasjon, så det er viktig å sikre at en spesialist er tilgjengelig for å sikre gjenoppretting av verdifulle data.

Vil du ha mer informasjon om beskyttelse av dine virtuelle miljøer?

Børje Aamodt er Ibas Ontrack fremste ekspert. Han har reddet data fra virtuelle systemer i nesten hele karrieren. Han har fulgt virtualiseringsteknologien siden VMware fikk fotfeste i det norske markedet på begynnelsen av 2000-tallet, og hans kunnskap og erfaringer ligger til grunn for mange av verktøyene som brukes internasjonalt.

Les mer om de utfordringene Ibas Ontrack må løse ved store komplekse jobber