Datasletting fra Mobil og Nettbrett | Ibas Ontrack Blogg

mandag 4. mai 2015 av Tormod Nymoen

I følge Gartner passerte verden i 2014 1 miliard smarttelefoner, mer nøyaktig 1,2 milliarder, 30 % opp fra 970 millioner enheter i 2013. Nettbrett-markedet var noe tregere, 216 millioner med en vesktrate fremover på 233 millioner i 2015 og 259 millioner i 2016. Det betyr faktisk at 50 % av alle verdens brukere vil benytte en smarttelefon eller et nettbrett i sin primære online aktivitet i 2018.

Og en uendelig mengde sensitive persondata av privat og profesjonell karakter vil være lagret når brukerne skal gi vekk, selge eller skrote sin gamle enhet etter 2-3 års bruk.

Gjenbruksmarkedet

I følge Gartner øker gjenbruksmarkedet kraftig. I 2017 vil det selges 120 millioner gamle enheter, verdt 14 milliarder USD, til nye brukere. En formidabel økning fra 56 millioner enheter og 7 milliarder USD i 2014.

Det er en reell trussel at dine persondata vil komme på avveie hvis du ikke tar viktige forholdsregler. Når du gir slipp på din gamle smartelefon eller nettbrett kan ny eier få fri tilgangtil bilder, sms-er, mail og vedlegg, notater og kontakter. Du risikerer betrageri og id-tyveri. Kommer jobbdata på avveie lekker du i tillegg konfidensiell informasjon. I sum nok scenarioer til at du selv skal ta ansvar for å få slettet din gamle enhet før den forsvinner ut av din kontroll.

Hvor lagres data?

Selve dataslettingen av en smarttelefon er avhengig av hvor data er lagret.

SIM kort – Dette minnet er lite, gjerne bare fra noen ti-talls kb opptil 256 kb på de nyeste. Vanligste data er kontakter og teelfonnummer, sms og ringelister.

Externt minne – Et relativt stort minne som rommer bilder, mail, video, gjerne default.

Mange smarttelefoner eller nettbrett har en ekstra slot for bruk av gjerne microSDs, dette gjør det enkelt å fjerne før man skroter enheten. Husk derfor at et microSD enkelt kan leses av en ny enhet.

Internt minne – Her mener vi flash memory chips inne i enheten som det ikke er mulig å fjerne.

Hva med Restore Factory eller Factory reset?

Dette er funksjoner some r laget for å restore enheten tilbake til fabrikkinnstillingene hvis noe uforutsett skulle skje.

Resetting av telefonen vil sette enheen tilbake til utgangspunktet, ny fra fabrikk. Data er gjerne ikke lengre synlig men de er tilgjengelig via software man kan kjøpe eller laste ned gratis fra nettet.

Spesiell slettesoftware vil derimot være meget effektivt da data overskrives i sin helhet. Noen leverandører leverer også wipe-funksjoner innebygget i sine enheter.

Dette er gode nok sletterutiner for privatmarkedet.

Bedrifter bør i tillegg forsikre seg at valgt software også inkluderer rapportering og dokumentasjon av selve slettingen. Først da vil de trygt møte fremtidige rapporteringskrav knyttet opp mot behandling av personsensitive data.

Gode råd for å slette trygt

Private smarttelefoner og nettbrett

SIM kort – hvis ikke kortet skal benyttes i en ny enhet bruker du spesilfunksjiner i selve enheten til å slette kontakter, sms og ringelister.

Internt minne – bruk overskrivingsfunksjoner som er innebygget i enheten evt. app-er tilpasset for dette. Du kan også benytte factory reset mode.

Mange smarttelefoner eller nettbrett har en ekstra slot for bruk av gjerne microSDs, dette gjør det enkelt å fjerne før man skroter enheten. Husk derfor at et microSD enkelt kan leses av en ny enhet.

Externt minne – Det er relativt normalt="" at et eksternt kort benyttes på en ny enhet. Hvis ikke kan du koble kortet (gjerne Micro SD) til en PC og deretter benytte en software for overskriving. Hvis det finnes en slik software innebygget i enheten kan den benyttes.

Bedrifter med en mengde mobile enheter

Bedrifter er selvsagt underlagt lover, regler og retningslinjer for hvordan sensitive data skal behandles, spesielt hvis disse data er av privatkonfidensiell karakter regulert av personopplysningsloven. Men ofte handler dette også om bedriftssensitiv informasjon som har en betydelig verdi for andre (industrispionasje) og som kan skade bedriftens omdømme hvis den skulle komme på avveie.

  • Det vil alltid være mulighet for å finne «biter av informasjon» med enkle sletteverktøy. En bedrift bør derfor sikre seg profesjonelle verktøy som sikrer at data er 100 % slettet, og som gir deg skriftlige rapporter.
  • En bedrift med mengder av enheter bør lage innsamligs- og sletterutiner som sikrer at flere enheter kan slettes samtidig også remote mot andre lokasjoner. Det sikrer at alle ansatte vet hvor de skal henvende seg og det sikrer god kultur for en viktig sikkerhetsprosedyre internt I bedriften.
  • Selve sletteverktøyet må kunne håndterer alle mulige typer lagringsmedier og for mobile plattformer er det avgjørende å ha løsninger for iOS, Android, Windows Phone, Nokia Symbian og BlackBerry.
  • Rapporten som produsereres skal innehold informasjon om serienummer. Videre skal den være mulig å laste den automatisk opp i en database. Det er også viktig at den ikke er redigerbar.

100 % sikker løsning

Blancco Mobil er utviklet for å håndtere sikker sletting av internt og eksternt minne på smarttelefoner. Med dette verktøyet blir alle brukerdata som epost, kontakter og tekstmeldinger, slettet permanent, slik at telefonen trygt kan gjenbrukes eller selges. Programvaren kan også håndtere nettbrett.