Skal vi prøve en skyløsning?

torsdag 5. november 2015 av Øyvind Nyland

I dag kjøper 3 av 10 norske bedrifter nettskyløsninger. Sperren er usikkerhet rundt datasikkerhet. Uten tvil vil intelligente løsninger som er virtualiserte, skalerbare, fleksible, sikre og rimelige investeringer, lokke flere i årene som kommer.

Hvis man er i startfasen for en slik investering, er det selvsagt viktig å identifisere sine egne krav og behov for datalagring. Deretter må man sette seg inn i hvilke muligheter som finnes i skyen og hvordan disse igjen passer til bedriftens kravspesifikasjon.

Offentlig nettsky

Her finner du selskaper som tilbyr sine løsninger til alle over internett. Ulike løsninger som Software-as-a-service (SaaS), komplette skyplattformer ( PaaS) eller Infrastructure-as-a- service ( leid lagring eller leid server). De beste eksemplene er Webmail tjenester eller Google Docs, eller betalte løsninger som Microsoft Office 365.

 Privat nettsky

Mange bedrifter har private løsninger for internt bruk til sine ansatte inkludert i sine nettskyløsninger. Her er data beskyttet bak brannvegger og dette anses for å være meget sikkert for ansattes håndtering av bedriftskritiske data. Ansatte kan dermed nyte godt av skalerbare investeringer bedriften har gjort og man trenger ikke å tenke på installasjon og oppdatering av applikasjoner. Vi vil trolig se en kraftig økning i slike løsninger fremover.

Hybrid cloud

Hybrid mikser løsningene som finnes. I en slik infrastruktur kan en bedrift administrere deler av driften lokalt, mens andre deler av virksomheten lagres utenfor IT-sjefens egen infrastruktur. Denne miksen sørger for at kritiske applikasjoner driftes på egenhånd mens mindre sensitive applikasjoner eller data lagres av eksterne skyleverandører.

Hovedmålet ved valg av hybrid er vanligvis å unngå å lage for store forandringer i eksisterende løsning. Utfordringen er å separere ut de kritiske bedriftsprosessene som må beskyttes av egne systemer og den ukritiske datafangsten.

 Community cloud

Dette er løsninger der institusjoner eller samarbeidende selskaper deler en skyinfrastruktur som kun kan aksesseres av medlemmene. I Norge finnes eksempelvis en nordisk Community Cloud for forsknings- og utdannelsessektoren. Denne gir universitetene mulighet til å lagre og dele informasjon på en trygg og sikker måte selv om alle data lagres lokalt="" i hvert enkelt land.

Hva velger du?

Et spørsmål det selvsagt er umulig å svare presist på da introduksjonen av slike løsninger sannsynligvis vil være et paradigmeskifte for enhver bedrift. Men vi kan først se på hvilke fordeler teknologien fører med seg:

  • Fleksibilitet: aksesserer data og applikasjoner når man har internett.
  • Uavhengig: mer uavhengig fra interne IT-ressurser og bedriftsprosesser.
  • Kostnadsreduksjoner: sparer driftskostnader, vedlikehold av infrastruktur, reduserte bemanningskostnader og forutsigbare kostnader på mengde data man lagrer
  • Skalerbart: datamengden vil bare fortsette å vokse.
  • Teknologi: du er garantert å få ta del av en teknologi som er i en stadig utvikling.

Det er også viktig å være klar over de negative sidene :

  • Sensitive bedrifts – og personlige data lagres utenfor bedriftens systemer.
  • Det må avklares eventuelle utfordringer med lokale lover og regler for datalagring.
  • Man blir fort avhengig av leverandørens ve og vel.
  • Båndbreddeproblematikk ved aksessering av data
  • Hvordan håndteres nedetid og kriser, eksempelvis datahavarier?

Når vi skal konkludere vil vi trekke frem styrkene i Hybrid cloud. Her vil fleksibiliteten i løsningene sørge for en helt annen IT-hverdag når man kan fase ut rigide IT-løsninger og bemanningen kan justeres etter behov. Kostnadsmessig vil slike løsninger være enkle å regne hjem.

Hvis man også legger tid og ressurser i en risikoanalyse av data og prosesser, vil man klare å klassifisere data slik at de havner på rett plass i skyløsningen. Da bør man være sikret rimelige og effektive løsninger med minimale datasikkerhetsrisikoer.