Riktig bruk av data recovery software

torsdag 26. februar 2015 av Tormod Nymoen

Tapte data er et mareritt for alle som blir rammet. Ofte er det meget alvorlig hvis disse dataene er type prosjektdata som vi ofte ser at småbedrifter eller selvstendig næringsdrivende er fullstendig avhengig av. I verste fall kan et slikt havari resultere i store inntektstap og i ytterste konsekvens en konkurs.

Men det er ikke alltid at store diskkrasj er årsaken. Hvis en harddisk har et korrupt filsystem eller en annen logisk skade, kan det være interessant å se om en recovery software kan finne de tapte dataene. Men ikke forsøk software hvis du har ulyder på disken. Da har du en fysisk skade og en software kan gjøre skaden større.

Viktig

Sørg for at du har en «ikke-destruktiv» software som ikke skriver til den berørte disken eller endrer / sletter eksisterende data når du går i gang med å gjenopprette tapte filer. Pass på at softwaren ikke kan endre de dataene som skal rekonstrueres. Hvis noe sånt skjer vil data faktisk bli overskrevet og være borte for alltid. NB! Selv Windows disk check endrer innholdet i en harddisk mens den sjekker de enkelte sektorer.

Tre viktige brukertips:

1. Hvis du ikke er helt sikker på om du har «ikke-destruktiv» recovery programvare, bør du ikke bruke den. Sjansen for at data kan bli slettet er ekstremt høy.

2. Programvaren skal installeres på en ekstern disk, aldri direkte på den berørte disken. Derfra kan du koble opp den berørte disken og rekonstruksjonen kan starte.

3. Sett deg godt inn i funksjonene for å være helt sikker på at det er en «ikke-destruktiv» software du vurderer. Søk gjerne informasjon på nettet eller hos ledende publikasjoner. Du vil garantert finne mange vurderinger og tester og du kan lære mer om hvordan ulike gjenopprettingsprosesser er utført og hvor vellykket de har vært.

Sikkert tips

Hvis du ønsker å sjekke ut vår software, finnes det gratis versjoner for å ta en gratis scanning av din lagringsenhet. Etter scanningen får du en oversikt over de data som kan rekonstrueres. For faktisk å hente tilbake filene kan du velge mellom tre forskjellige versjoner; Ontrack EasyRecovery Home, Professional eller Enterprise. Forskjellen ligger i pris og kompleksitet.