Go to Top

Blog Full Width

En pioner på virtual data recovery

En av Ibas Ontrack sine eksperter har jobbet med virtual data recovery i nesten hele karrieren. Hans kunnskap og erfaringer ligger til grunn for mange av verktøyene som brukes internasjonalt. Børje Aamodt har jobbet med rekonstruksjon av data i 23 år. Han har fulgt virtualiseringsteknologien siden VMware fikk fotfeste i det norske markedet på begynnelsen av 2000-tallet. – Det begynte sporadisk å dukke opp kunder med behov for datarekonstruksjon av …Read More

Data recovery fra virtuelle systemer

Med plassering i verdenstoppen innen bruk av virtualisering, har vi i Norge også opparbeidet oss kunnskapen og erfaringen til å finne tilbake data de fleste hadde ansett som tapt. En global undersøkelse utført for Dell Technologies viser at virksomheter i snitt håndterte 9,7 petabyte med data i 2018. Dette er 569 prosent mer enn i 2016. I snitt mistet hver bedrift 2,5 terabyte for alltid i 2018, og verdien av …Read More